Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎
informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów
• przykładowych zestawach zadań
• arkuszach tzw. matury próbnej.
• arkuszach z lat ubiegłych .