Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.
W części pisemnej:‎
‎ • biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • historia (na poziomie rozszerzonym)
‎‎ • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
‎ • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
‎ • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
‎ • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
‎‎ • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
‎ • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
‎‎ • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
‎‎ • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
‎ • język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
‎ • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)
W części ustnej:
‎ • język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
‎ • język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
‎‎ • język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
‎ • język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
‎ • język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
‎ • język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
‎ • język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
‎ • język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
‎ • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
‎ • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
‎ • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
‎ • język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony.