Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz
‎ • czterech egzaminów w części pisemnej.
Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:
‎ • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
• egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:
• egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
• egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
• egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
• egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎
Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).