Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

XXIV FINAŁ OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Dnia 22 lutego, w RCEZ w Biłgoraju, odbył się XXIV finał Olimpiady Techniki Samochodowej.

W finale wzięło udział pięciu uczniów technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z klas III-IV. Uczniowie ci wcześniej- by dostać się do finału - pokonali swoich konkurentów w kwalifikacjach, wykazując się wiedzą z zakresu techniki samochodowej.

W finale olimpiady uczniowie, przy ogromnym aplauzie i gorącym dopingu publiczności, którą stanowili koledzy z ich klas, odpowiadali na pytania o dużym stopniu trudności W trakcie przerw na przygotowanie odpowiedzi publiczność mogła podziwiać prezentacje fotograficzne z licznych wycieczek, których byli uczestnikami m.in.: z Targów Motoryzacyjnych w Poznaniu i Warszawie. Prezentacje te były „malowane” tłem topowych przebojów muzycznych.

Finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom, o czym świadczą dokładne i wyczerpujące odpowiedzi.

Tylko niuanse w odpowiedziach decydowały o różnicach punktowych za poszczególne pytania i to one pozwoliły wyłonić zwycięzcę olimpiady.

Po zaciętych bojach na wiedzę, zwycięzcą został Surmacz Marcel z klasy IIISb.

Kolejne miejsca zajęli odpowiednio:

miejsce II - Koman Wojciech- klasa IVAS
miejsce III -Wilkos Dawid- klasa IVAS5
miejsce IV - Dołomisiewicz Aleks- klasa IIIAS
miejsce V - Gaca Ernest - klasa IVAS

Na zakończenie olimpiady wszyscy uczniowie finaliści otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, które osobiście, z gorącymi gratulacjami wręczył wicedyrektor RCEZ w Biłgoraju - Jarosław Dubiel.

Finaliści, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca już 24 marca będą reprezentować szkołę w II etapie Olimpiady.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom jak również wszystkim finalistom.

Uczniowie RCEZ uczestniczą w Olimpiadzie Techniki Samochodowej od samego początku i mogą poszczycić się wieloma laurami z tej najtrudniejszej olimpiady dla uczniów techników. Wielokrotnie uczniowie RCEZ byli finalistami i laureatami olimpiady. W ubiegłym roku finalistami olimpiady byli Alicja Dziwura i Mateusz Harasiuk. Laureatem olimpiady została Alicja Dziwura.

Olimpiada Techniki Samochodowej jest jedną z najtrudniejszych olimpiad dla uczniów technikum. Tematyka olimpiady obejmuje treści merytoryczne zawarte w podstawach programowych kształcenia w zawodach technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz poszerza je o dodatkowy materiał. O udział w finale Olimpiady, na jej drugim etapie, ubiega się corocznie ponad 1700 uczniów ze szkół w całej Polsce. O jedno z dziesięciu miejsc w finale walczy ponad 700 uczniów.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU