Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

NASI UCZNIOWIE FINALISTAMI OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

W dniu 18 marca 2022 roku odbył się Ogólnopolski Półfinał XXIII Olimpiady Techniki Samochodowej.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju reprezentowała drużyna (TME): Alicja Dziwura kl. IVAS, Mateusz Harasiuk kl. IVAS i Kacper Kobel kl. IIISb. Opiekunami merytorycznymi uczniów byli: mgr inż. Jarosław Dubiel i mgr inż. Sławomir Sitarz.

Do II etapu Olimpiady przystąpili uczniowie, którzy reprezentowali szkoły o profilu samochodowym z terenu całej Polski. Przedmiotem II etapu olimpiady był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.

Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 45 minut przez:

  • wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,
  • prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.
Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1, 2 lub 3 punkty). Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80.


Komitet Główny Olimpiady po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych z zadaniami rozwiązanymi przez uczestników II etapu olimpiady do III etapu zakwalifikował 10 najlepszych uczniów.

Finaliści olimpiady


Wśród nich jest dwoje uczniów naszej szkoły Alicja Dziwura z klasy IVAS i Mateusz Harasiuk również z klasy IVAS, którzy zdobyli 59 pkt. i uzyskali tytuł finalisty.


W dniu 21 maja 2022 r. będą oni uczestniczyli w finale Olimpiady Techniki Samochodowej, który odbędzie się w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie.


Wszyscy finaliści Olimpiady Techniki Samochodowej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymują indeksy na Politechnikę Warszawską. Serdecznie gratulujemy drużynie z naszej szkoły i życzymy im powodzenia w finale.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU