Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

FINAŁ OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Dnia 27 lutego w RCEZ w Biłgoraju odbył się XX szkolny finał Olimpiady Techniki Samochodowej .

Uczniowie RCEZ uczestniczą w Olimpiadzie Techniki Samochodowej od samego początku. Odnoszą w niej spektakularne sukcesy i zdobywają tytuły finalistów i laureatów. Ostatnim finalistą został Andrzej Wójcik z klasy IVSb.

Olimpiada Techniki Samochodowej jest jedną z najtrudniejszych olimpiad dla uczniów technikum. Tematyka olimpiady obejmuje treści merytoryczne zawarte w podstawach programowych kształcenia w zawodach technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz poszerza je o dodatkowy materiał.
O udział w finale olimpiady na jej drugim etapie ubiega się corocznie ponad 500 uczniów ze szkół w całej Polsce. Na jedno z dziesięciu miejsc przypada ponad 50 uczniów.

W finale etapu szkolnego wzięło udział ośmiu uczniów technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z klas II-IV. Finaliści pokonali swoich konkurentów w kwalifikacjach, wykazując się największa wiedzą z zakresu techniki samochodowej.

Przy ogromnym aplauzie i gorącym dopingu publiczności, którą stanowili koledzy z ich klas, uczniowie odpowiadali na pytania o najwyższym stopniu trudności. W trakcie przerw na przygotowanie odpowiedzi publiczność mogła podziwiać prezentacje fotograficzne z licznych wycieczek, w których sami uczestniczyli min.: z Targów motoryzacyjnych w Poznaniu i Warszawie. Tłem prezentacji były impresje muzyczne.

Finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy, o czym świadczą dokładne i wyczerpujące odpowiedzi.

Tylko niuanse decydowały o różnicach punktowych za poszczególne pytania i to one pozwoliły wyłonić zwycięzcę olimpiady.

Po zaciętych bojach, zwycięzcą w etapie szkolnym został Wojciech Tylus z klasy IV Sb.

Kolejne miejsca zajęli odpowiednio:

II. Dawid Gałka
III. Jakub Fusiarz
IV. Michał Marczak
V. Jakub Osiński
VI. Bartłomiej Wnuk
VII. Błażej Szymański
VIII. Jakub Patro

Na zakończenie olimpiady wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, które osobiście wręczył im wicedyrektor szkoły Jarosław Dubiel.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, już 16 marca, będą reprezentować szkołę w II etapie olimpiady na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom jak również wszystkim finalistom.

Sławomir Sitarz

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU