Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

REPREZENTACJA RCEZ NA MIEJSKICH UROCZYSTOŚCIACH SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2018 r. nasi uczniowie w poczcie sztandarowym godnie reprezentowali szkołę podczas oficjalnej uroczystości, zorganizowanej wspólnie przez władze powiatu, miasta i gminy Biłgoraj z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył ks. dziekan Jerzy Kołtun. Wśród licznie przybyłych mieszkańców Biłgoraja i okolic, prezentujących wszystkie pokolenia Polaków obecni byli przedstawiciele władz powiatu, miasta i gminy Biłgoraj, posłowie na sejm, przedstawiciele środowisk kombatanckich, radni poszczególnych szczebli samorządów biłgorajskich, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych oraz inne organizacje społeczne. Uroczystość uświetnił chór męski „Echo” oraz Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio.

Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni wzięli udział w uroczystym odsłonięciu pomnika poświęconego ojcu niepodległej Polski Józefowi Piłsudskiemu. Odsłonięcia dokonali starosta biłgorajski, wójt gminy Biłgoraj, burmistrz Biłgoraja oraz przedstawiciel środowisk kombatanckich. Po tym akcie, pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty od wszystkich zgromadzonych środowisk samorządowych i organizacji społecznych. Następnie wszyscy obecni,
w patriotycznym pochodzie ulicami Biłgoraja, przy dźwiękach narodowych pieśni udali się na dalszą część uroczystości do Biłgorajskiego Centrum Kultury.

Sławomir Sitarz

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU