Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

SUKCES RCEZ W XI OGÓLNOPOLSKIM MŁODZIEŻOWYM KONKURSIE MECHANICZNYM

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odnieśli kolejny sukces w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym. W wyniku klasyfikacji drużynowej zespół z Centrum Kształcenia Praktycznego zajął I miejsce w kraju, a zespół z Technikum Mechaniczno - Elektrycznego miejsce V. Ponadto dwóch uczniów RCEZ: Krzysztof Łupina i Maciej Pukarowski znalazło się w gronie finalistów.

W wyniku klasyfikacji indywidualnej Maciej Pukarowski zajął III miejsce, a Krzysztof Łupina - VI miejsce
w Polsce. Obydwaj uczniowie zdobyli tytuł laureata XI Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego i zostali nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi oraz indeksami uprawniającymi do studiów na kierunku mechanika
i budowa maszyn na Politechnice Warszawskiej.

Ostatni etap XI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego odbył się w dniach 21 i 23 marca 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Płocku. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju reprezentowało 6 uczniów w dwóch zespołach: Zespół z Technikum Mechaniczno – Elektrycznego w składzie: Aleksandra Maksimek kl. III TM, Szymon Wasąg kl. III TM i Krzysztof Zając kl. III TM, oraz Zespół z Centrum Kształcenia Praktycznego w składzie: Maciej Pukarowski kl. IV TM, Krzysztof Łupina kl. IV TM i Piotr Kotwis
kl. IV TM. Opiekunami merytorycznymi uczniów byli: mgr inż. Leszek Luchowski i mgr Wojciech Stasiewicz. Ponadto z zakresu programowania mechatronicznego uczniów przygotował mgr inż. Henryk Kasprowicz.

Celem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym i społeczeństwie, zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych, propagowanie wiedzy z zakresu mechaniki, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania
i poszerzania wiedzy technicznej jako dziedziny niezbędnej w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa
a ponadto rozwijanie zainteresowań uczniów. W tym roku szkolnym w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego wzięło udział ponad 50 szkół technicznych o profilu mechanicznym z terenu całej Polski.

Leszek Luchowski

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU