Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

SZKOLNY FINAŁ OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Dnia 22 lutego w RCEZ w Biłgoraju odbył się XIX finał Olimpiady Techniki Samochodowej. W finale wzięło udział siedmiu uczniów technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z klas II-IV, którzy w kwalifikacjach pokonali konkurentów wykazując się największą wiedzą z zakresu techniki samochodowej.

Podczas rozgrywek finaliści publicznie odpowiadali na najwyższej trudności pytania przy ogromnym aplauzie
i gorącym dopingu publiczności, którą stanowili koledzy z ich klas. W trakcie przerw na przygotowanie odpowiedzi publiczność mogła podziwiać prezentacje fotograficzne z licznych wycieczek w których sami uczestniczyli min.: Targów motoryzacyjnych w Poznaniu i Warszawie. Prezentacje te były malowane tłem topowych przebojów muzycznych.

Poziom wiedzy uczestników finału był bardzo wysoki, o czym świadczą dokładne i wyczerpujące odpowiedzi. Tylko niuanse decydowały o różnicach punktowych za poszczególne pytania i to one pozwoliły wyłonić zwycięzcę olimpiady.

Po zaciętych bojach, ostatecznie zwycięzcą został Piotr Lewczyk z klasy IV Sa.

Kolejne miejsca zajęli odpowiednio:
II miejsce - Wojciech Branewski, kl. IV Sa
III miejsce - Dawid Gałka, kl. III Sb
IV miejsce - Michał Marczak, kl. III Sb
V miejsce - Wojciech Tylus, kl. III Sb
VI miejsce - Jakub Fusiarz, kl. III Sb
VII miejsce - Bartłomiej Wnuk, kl. II Sb.

Na zakończenie olimpiady wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, które z gorącymi gratulacjami osobiście wręczyli im wicedyrektorzy RCEZ w Biłgoraju: Jan Bogdan i Jarosław Dubiel.

Finaliści, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca już 17 marca br. będą reprezentować szkołę w II etapie Olimpiady, który odbędzie się na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom jak również wszystkim finalistom.

Uczniowie RCEZ uczestniczą w Olimpiadzie Techniki Samochodowej od samego początku i mogą poszczycić się wieloma laurami z tej najtrudniejszej olimpiady dla uczniów techników. Wielokrotnie uczniowie RCEZ byli Finalistami i laureatami olimpiady. W ubiegłym roku finalistą olimpiady został Andrzej Wójcik z klasy IV Sb.

Olimpiada Techniki Samochodowej jest jedną z najtrudniejszych olimpiad dla uczniów technikum. Tematyka olimpiady obejmuje treści merytoryczne zawarte w podstawach programowych kształcenia w zawodach technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz poszerza je o materiał . O udział w finale Olimpiady na jej drugim etapie ubiega się corocznie ponad 500 uczniów ze szkół w całej Polsce. Na jedno z dziesięciu miejsc w finale ubiega się ponad 50 uczniów.

Sławomir Sitarz

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU