LEGENDA MUHLENBERGA
Legenda Muhlenberga dotyczyła pogłosek o tym, że pod koniec XVII wieku w USA zgłoszono w Kongresie projekt ustawy wprowadzającej język niemiecki jako język urzędowy na całym obszarze USA. Według tej legendy wniosek poddano głosowaniu i przepadł on przewagą tylko jednego głosu sprzeciwu. Wprowadzeniu języka niemieckiego jako urzędowego języka wszystkich Amerykanów miał się rzekomo również sprzeciwić Niemiec Frederick Muhlenberg, żyjący w latach 1750–1801. Plotka powstała ok. roku 1840 i została rozpowszechniona w książce Franza Lohersa pt. History and Achievements of the Germans in America, wydanej w roku 1847. Zwolennicy plotki powielają ją do dziś. Na początku XIX wieku liczba ludności USA, mająca niemieckie pochodzenie, była dość znacząca, ale mniejsza niż to wówczas szacowano. Około roku 1830 stanowiła ona 9% całej populacji USA, ale w stanie Pensylwania wynosiła 33%. Historycy dziejów USA przypuszczają, że legenda ma swe źródła w innym zdarzeniu, dotyczącym ludności pochodzenia niemieckiego. 9 stycznia 1794 kilku niemieckich imigrantów przebywających w stanie Wirginia, złożyło petycję do Izby Reprezentantów USA z żądaniem, aby wszystkie dokumenty dotyczące prawodawstwa publikowane przez tę Izbę w przyszłości tłumaczono na język niemiecki. Miało to ułatwić nowym imigrantom z Niemiec szybsze zapoznawanie się z prawami obowiązującymi w USA. Wniosek ten został odrzucony podczas głosowania stosunkiem głosów 42 do 41. Frederick Muhlenberg (który w rzeczywistości urodził się na kontynencie amerykańskim), pełniący w tamtym okresie funkcję przewodniczącego Izby Reprezentantów, nie brał udziału w tym głosowaniu. Jakiś czas po tym głosowaniu miał jedynie wygłosić swoją opinię, że „im szybciej Niemcy staną się Amerykanami, tym lepiej“. Nigdy w USA w XVIII czy XIX wieku, ani w Kongresie Kontynentalnym, ani w późniejszym Kongresie Stanów Zjednoczonych, jak również nigdy później nie odbywało się głosowanie na temat tego, czy język niemiecki ani jakikolwiek inny język ma być językiem urzędowym na obszarze tego państwa. Nie było też nigdy takiego głosowania w poszczególnych stanach USA. Stany Zjednoczone Ameryki do dziś oficjalnie nie mają ustawowo ustalonego języka urzędowego i są jednym z niewielu krajów na świecie „de iure” (według prawa) bez oficjalnego języka urzędowego, mimo że „de facto” (faktycznie) język angielski jest powszechnie używany jako urzędowy. Jednak poszczególne stany mogą ustalać sobie języki urzędowe. Tam, gdzie jest duża liczba Latynosów, obok angielskiego jest to język hiszpański.
PYRAMID LAKE
Pyramid Lake ma 40 km długości i jest uznawane za jedno z największych, słonych jezior w USA. Otaczają je góry o wysokości ponad 1800 m n.p.m. Przy słonecznej pogodzie możemy podziwiać szczyty odbijające się na tafli jeziora.Z Pyramid Lake związane są tajemnicze, niekiedy mroczne historie. Wokół jeziora znajdują się jaskinie, pełne hieroglifów i malowideł. Miejscowi opowiadają legendy o krzykach dzieci dobiegających z głębin. Pierwsza z historii głosi, że podczas kąpieli dwóch sióstr, wąż porwał dziecko jednej z kobiet. Aby je odzyskać, ludzie oddali gadowi teren jeziora. Druga jest związana z indiańskim plemieniem Paiute. Opowiada o miejscowym władcy, który postanowił rozdzielić swoje nieposłuszne dzieci. Wypędzone przez króla osiedliły się na pobliskich terenach, dając początek miejscowym plemionom Indian. Ich matka tak długo płakała za nimi, aż jej łzy zamieniły się w wody jeziora. Z żalu kobieta została zaklęta w skałę, która obecnie nazywana jest "skałą matki" lub "matką z kamienia".