Internat RCEZ


Proszę czekać...

Internat
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Dnia 01 grudnia 2021 r. nastąpiły zmiany w składzie Młodzieżowej Rady Internatu RCEZ.

Oto aktualny skład MRI:

 1. Zofia Mazgaj - przewodniczący
 2. Emil Karwat -zastępca przewodniczącego
 3. Patrycja Olik - zastępca przewodniczącego

Wszyscy członkowie Rady, to osoby godne zaufania, stanowiące wzór dla innych, mające na celu, jak najlepsze reprezentowanie społeczności, w której funkcjonują.

Zadania Młodzieżowej Rady Intenatu:

 1. Integruje środowisko wychowanków Internatu.
 2. Propaguje różne formy demokratyzacji życia Internatu.
 3. Występuje w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów wychowanków.
 4. Propaguje dobre wzorce zachowania.
 5. Sprawuje funkcje pośredniego wyraziciela opinii wobec Kierownictwa, Rady Wychowawców.
 6. Inspiruje i wspomaga organizowanie imprez integracyjnych oraz innych prac na rzecz grupy i całej społeczności.
 7. Organizuje w miarę potrzeb różnorodne formy pomocy koleżeńskiej.
 8. Zgłasza uczniów wyróżniających się w pracy i zachowaniu do nagród i wyróżnień.
 9. Wybiera i odwołuje MRI.
 10. Opracowuje plan pracy na bieżący rok szkolny.