Internat RCEZ


Proszę czekać...

Internat
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Młodzieżowa Rada Internatu:

 1. Remigiusz Płachta - przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu
 2. Paweł Krzyszycha -zastępca przewodniczącego
 3. Bartłomiej Bielak - zastępca przewodniczącego

Zadania Młodzieżowej Rady Intenatu:

 1. Integruje środowisko wychowanków Internatu.
 2. Propaguje różne formy demokratyzacji życia Internatu.
 3. Występuje w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów wychowanków.
 4. Propaguje dobre wzorce zachowania.
 5. Sprawuje funkcje pośredniego wyraziciela opinii wobec Kierownictwa, Rady Wychowawców.
 6. Inspiruje i wspomaga organizowanie imprez integracyjnych oraz innych prac na rzecz grupy i całej społeczności.
 7. Organizuje w miarę potrzeb różnorodne formy pomocy koleżeńskiej.
 8. Zgłasza uczniów wyróżniających się w pracy i zachowaniu do nagród i wyróżnień.
 9. Wybiera i odwołuje MRI.
 10. Opracowuje plan pracy na bieżący rok szkolny.