Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2019/2020
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

PRACOWNIA UKŁADÓW CYFROWYCH I MIKROPROCESOROWYCH

W pracowni realizowane są zajęcia z układów cyfrowych oraz układów mikroprocesorowych z uczniami technikum elektronicznego. Zajęcia prowadzone są na pięciu stanowiskach wyposażonych w zasilacze, generatory funkcyjne
i elektroniczne przyrządy pomiarowe. Podczas ćwiczeń uczniowie mierzą parametry i wyznaczają charakterystyki elementów cyfrowych - bramek logicznych i przerzutników oraz sprawdzają funkcjonowanie prostych układów cyfrowych - sumatorów, rejestrów, liczników, multiplekserów, pamięci, przetworników analogowo-cyfrowych. Uczniowie korzystają również
z komputerowych programów symulujących działanie układów cyfrowych oraz mikroprocesorów. W trakcie ćwiczeń
z zakresu układów mikroprocesorowych wykorzystywane są dydaktyczne systemy mikroprocesorowe, przy pomocy których uczniowie opracowują i uruchamiają własne programy sterowania prostymi urządzeniami. Komputery w pracowni połączone są w sieć, z dostępem do Internetu.

Opiekun: mgr inż. Mirosław Maziarz

Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych Pracownia układów cyfrowych
Webdesign by Ernest Kulanin