Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2019/2020
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

PRACOWNIA SIECI KOMPUTEROWYCH

Pracownie sieci komputerowych i sterowników przemysłowych zostały wyposażona w 16 komputerów z dostępem
do Internetu, rzutnik multimedialny, notebook i sieciową kolorową drukarkę laserową. W pracowni mogą odbywać się zajęcia
z całą klasą lub dwiema niezależnymi grupami dzięki zamontowaniu przesuwanych drzwi, które dzielą pomieszczenie na dwie specjalistyczne pracownie.

Na pracowni sieci komputerowych znajdują się 4 czteroosobowe stanowiska wyposażone w dwa komputery oraz panele ćwiczeniowe zawierające krosownicę, switche i router umożliwiające łączenie i konfigurację sieci. Ponadto pracownia umożliwia badanie sieci radiowych. Wyposażenie pracowni pozyskano w ramach realizacji unijnego projektu PHARE. Z pracowni korzystają uczniowie technikum elektronicznego i informatycznego.

Opiekun: mgr inż. Artur Kłosek

Pracownia sieci komputerowych Pracownia sieci komputerowych Pracownia sieci komputerowych Pracownia sieci komputerowych Pracownia sieci komputerowych
Webdesign by Ernest Kulanin