Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2019/2020
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

PRACOWNIA MECHATRONIKI

Na pracowni elektroniki analogowej uczniowie technikum elektronicznego wykonują ćwiczenia polegające na wyznaczaniu parametrów, charakterystyk i przebiegów wzmacniaczy, stabilizatorów, generatorów i układów modulacji. Projektują i wykonują metodą fotochemiczną proste układy analogowe. Pracownia automatyki wyposażona jest w nowoczesne urządzenia odzwierciedlające aktualny stan techniki kontrolno - pomiarowej stosowanej w przemyśle. Uczniowie, pracując w grupach laboratoryjnych, poznają budowę, działanie oraz możliwości wykorzystania urządzeń i układów automatyki. Zgromadzone urządzenia i sprzęt umożliwiają pełną realizację programu nauczania z zakresu automatyki dla zawodu technik elektronik.

Opiekun: mgr inż. Henryk Kasprowicz

Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki Pracownia mechatroniki
Webdesign by Ernest Kulanin