Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
P34 Podstaw elektrotechniki 8 Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

Szkolenie przyszłych pomiarowców

W dniu 22 listopada 2022 r. zorganizowano w RCEZ, we współpracy z firmą Sonel SA, kolejną edycję szkolenia: ,,Pomiary eksploatacyjne i odbiorcze w instalacjach elektrycznych’’.

Firma Sonel ze Świdnicy jest światowym potentatem w produkcji mierników wszelkich parametrów instalacji elektrycznych.

Szkolenie, w którym wzięło udział 28 uczniów klasy 4 TE5, przeprowadził główny specjalista ds. szkoleń.

Warsztaty rozpoczęły się od teoretycznego wprowadzenia w temat pomiarów instalacji elektrycznych, a następnie uczniowie w praktyce przeprowadzali pomiary przy użyciu wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych typu MPI530.

Uczestnicy szkolenia otrzymali przewodniki po normach, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

W trakcie warsztatów omówiono i przeprowadzono pomiary:
ciągłości przewodów;
impedancji pętli zwarcia;
wyłączników różnicowoprądowych;
rezystancji uziemień;
rezystywności gruntu;
rezystancji izolacji;
pomiary jakości energii elektrycznej;
test kolejności faz.

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło przyszłym technikom elektrykom zdobyć nowe umiejętności, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Nabytą wiedzę oraz udzielone wskazówki i porady, będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Szkolenie przyszłych pomiarowców Szkolenie przyszłych pomiarowców Szkolenie przyszłych pomiarowców Szkolenie przyszłych pomiarowców Szkolenie przyszłych pomiarowców Szkolenie przyszłych pomiarowców Szkolenie przyszłych pomiarowców

J. Kondrat

Webdesign by Ernest Kulanin