Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2019/2020
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

Współpraca z Politechniką Łódzką

W dniu 07.12.2021r uczniowie Klasy IV TE uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych online zorganizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Zajęcia laboratoryjne dotyczyły następujących zagadnień:

  • działanie kamery termowizyjnej
  • budowa i zasada działania drukarki 3D
  • architektura sieci testowej 5G

Ponadto współpraca z Politechniką Łódzką przyczyni się do pozyskania przez naszą szkołę następujących materiałów:

  • próbny egzamin z części teoretycznej dla kwalifikacji ELE.05
  • przykładowe zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji ELE.05
  • webinaria z matematyki wspierające przygotowanie do matury
  • program nauczania dla kierunku technik elektryk

Współpraca z Politechniką Łódzką. Współpraca z Politechniką Łódzką.
Webdesign by Ernest Kulanin