Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2019/2020
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

Szkolenie przyszłych techników elektryków

Dnia 01 grudnia 2021r. zorganizowano w RCEZ Biłgoraj, we współpracy z firmą Sonel SA, kolejną edycję szkolenia: ,,Pomiary eksploatacyjne i odbiorcze w instalacjach elektrycznych’’.

Firma Sonel ze Świdnicy, jest światowym potentatem w produkcji mierników wszelkich parametrów instalacji elektrycznych.

Szkolenie, w którym wzięło udział 26 uczniów klasy 4 TE, przeprowadził główny specjalista ds. szkoleń

Warsztaty rozpoczęły się od teoretycznego wprowadzenia w temat pomiarów instalacji elektrycznych, a następnie uczniowie w praktyce przeprowadzali pomiary przy użyciu wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych typu MPI530.

Uczestnicy szkolenia otrzymali także przewodnik po normach i inne materiały szkoleniowe. W trakcie warsztatów omówiono i przeprowadzono pomiary:

  • ciągłości przewodów;
  • impedancji pętli zwarcia;
  • wyłączników różnicowoprądowych;
  • rezystancji uziemień;
  • rezystywności gruntu;
  • rezystancji izolacji;
  • pomiary jakości energii elektrycznej;
  • test kolejności faz.

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło przyszłym technikom elektrykom zdobyć nowe umiejętności, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Nabytą wiedzę oraz udzielone wskazówki i porady, będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Szkolenie przyszłych techników elektryków. Szkolenie przyszłych techników elektryków. Szkolenie przyszłych techników elektryków. Szkolenie przyszłych techników elektryków.

Jan Kondrat

Webdesign by Ernest Kulanin