Rok szkolny 2018/2019
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

WYJAZD NA TARGI ENERGETYCZNE

W dniu 14 listopada 2018 r. uczniowie klas III TE i IV TE o profilu elektrycznym uczestniczyli w wycieczce programowej do Lublina na targi energetyczne „Energetics”

Podczas zwiedzania targów uczniowie mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w krajowej elektryce i elektroenergetyce.

Prezentowane przez wystawców urządzenia i wyroby z branży elektrycznej pozwoliły uczniom w sposób bezpośredni przeanalizować budowę i zasadę działania urządzeń, z którymi spotkają się w przyszłej pracy zawodowej.

W wycieczce uczestniczyli nauczyciele: Jan Kondrat, Jan Bogdan, Ernest Kulanin i Krzysztof Górniak.

Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne Wyjazd na Targi Energetyczne

EK

Webdesign by Ernest Kulanin