Rok szkolny 2018/2019
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

ELEKTRYCY NA WYCIECZCE

Uczniowie klasy II em Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie elektryk, wspólnie z nauczycielem przedmiotów zawodowych
p. Stanisławem Marchwianym, w dniu 17 października 2018 roku uczestniczyli w wycieczce programowej do Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Biłgoraju.

Dzięki życzliwości i gościnności kierownictwa i pracowników BOEC, kolejna grupa młodzieży RCEZ mogła zobaczyć między innymi: urządzenia stacji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz nowoczesny sprzęt i osprzęt stosowany
w instalacjach elektrycznych BPEC w Biłgoraju.

SM

Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce Elektrycy na wycieczce
Webdesign by Ernest Kulanin