Brązowe wilki z RCEZ

Uczniowie RCEZ w Biłgoraju, realizujący projekt GrandHelp, zdobyli tytuł Brązowego Wilka w tegorocznym finale Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.

W piątek 21 kwietnia 2023 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala, w której pod opieką nauczycieli – Łucji Mroczek i Eweliny Pyć uczestniczyli uczniowie RCEZ – finaliści tej olimpiady.

W tegorocznej 9. edycji tego wydarzenia uczniowie biłgorajskiego „elektryka” brali udział w dwóch projektach. Biegamy i Pamiętamy to projekt sportowo-historyczny, którego celem było uświadamianie młodym ludziom zagrożeń jakie niesie za sobą niezdrowy tryb życia wraz z jednoczesnym uczczeniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych oraz projekt GrandHelp, którego celem była edukacja osób starszych na temat cyberprzemocy. Obydwa projekty przyczyniły się do zdobycia przez RCEZ zaszczytnego 9 miejsca w województwie lubelskim i 225 miejsca w rankingu szkół z całej Polski. Uczestnicy projektów otrzymali również międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP. PMI to prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tysięcy kierowników projektów z całego świata, która wyznacza globalne standardy w zarządzaniu

Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom, którzy podjęli inicjatywę, która zmienia nasze lokalne otoczenie na lepsze jednocześnie dziękując wszystkim sponsorom, dzięki którym możliwa była realizacja ww. projektów.

Opiekunowie projektu