Wykaz lektur

Poziom podstawowy:

Literatura polska

Bogurodzica
Jan Kochanowski - fraszki, pieśni, treny (wybór)
Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy
Daniel Naborowski - wybór wierszy Wacław Potocki - wybór wierszy
Ignacy Krasicki - bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
Adam Mickiewicz - Romantyczność
Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz - Dziady cz. III
Juliusz Słowacki - Kordian
Zygmunt Krasiński - Nie-Boska komedia
Adam Mickiewicz - wybór wierszy
Juliusz Słowacki - wybór wierszy
Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy
Bolesław Prus - Lalka
Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem
Eliza Orzeszkowa - Gloria victis
Maria Konopnicka - Mendel Gdański
Bolesław Prus - Kamizelka
Henryk Sienkiewicz - Potop
Kazimierz Przerwa - Tetmajer - wybór wierszy
Jan Kasprowicz - wybór wierszy
Leopold Staff - wybór wierszy
Stanisław Wyspiański - Wesele
Władysław Stanisław Reymont - Chłopi
Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni
Stefan Żeromski - Przedwiośnie
Witold Gombrowicz - Ferdydurke
Zofia Nałkowska - Granica
Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią (i inne opowiadania)
Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat
Bolesław Leśmian - wybór wierszy
Julian Tuwim - wybór wierszy
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy
Czesław Miłosz - wybór wierszy
Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy
Tadeusz Różewicz - wybór wierszy
Zbigniew Herbert - wybór wierszy
Miron Białoszewski - wybór wierszy
Wisława Szymborska - wybór wierszy
stanisław Barańczak - wybór wierszy
Jan Twardowski - wybór wierszy
Sławomir Mrożek - Tango
Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem

Literatura powszechna

Sofokles - Król Edyp
Horacy - wybór pieśni
William Szekspir - Makbet
Molier - Świętoszek
Jan Wolfgang Goethe - Cierpienia młodego Wertera
Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Joseph Conrad - Jądro ciemności
Albert Camus - Dżuma

Poziom rozszerzony:

Wszystkie lektury z poziomu podstawowego, a ponadto:

Literatura polska

Jan Kochanowski - Treny
Juliusz Słowacki - Kordian
Witold Gombrowicz - Trans-Atlantyk
Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka
Stanisław Ignacy Witkiewicz - Szewcy
Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość

Literatura powszechna

Dante - Boska komedia (fragmenty Piekła)
Jan Wolfgang Goethe - Faust
Franz Kafka - Proces
Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata