Dokumenty wewnątrzszkolne

Biblioteka gromadzi i udostępnia dokumenty szkoły:

  • Statut Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
  • Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania
  • Program Poprawy Frekwencji
  • Program Wychowawczy
  • Program Profilaktyczny
  • Płytoteka DVD - wydarzenia z życia szkoły