Lipdub w RCEz-cie


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

1. TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE - czteroletnie technikum na podbudowie gimnazjum
w zawodach:

Szkoła zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej, niezbędnej do uzyskania świadectwa dojrzałości, co umożliwi kontynuację nauki w szkołach wyższych a także wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności zawodowe, niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania tytułu technika.

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Do podjęcia nauki w tych zawodach zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem politechnicznym, którzy chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach technicznych.


2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum w zawodach:

Szkoła zapewnia przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu i wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności zawodowe, niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczniowie odbywają zajęcia
w nowocześnie wyposażonych pracowniach warsztatowych naszego Centrum Kształcenia Praktycznego.

Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (2 - letnim) oraz podnosić swoje kwalifikacje na kursach zawodowych i uzyskać wykształcenie średnie.


SZKOŁA POSIADA BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONY INTERNAT ZE STOŁÓWKĄ.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16