Lipdub w RCEz-cie


SZKOŁA POLICEALNA TECHNICZNA

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje bądź uzupełnić już posiadane. Kształcenie jest bezpłatne i trwa 4 semestry.

Prowadzimy nabór w zawodzie technik informatyk oraz technik rachunkowości. Absolwent po zdaniu egzaminów będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

technik informatyk

 • montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami;
 • projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych;
 • tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

technik rachunkowości

 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności,

Warunkiem podjęcia kształcenia jest ukończona szkoła średnia (nie jest wymagana matura).
Szkolenie rozpocznie się pod warunkiem zebrania grupy min. 15 słuchaczy.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły,
 • dwa podpisane zdjęcia,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Zapisy w terminie do 25 sierpnia 2015 r. przyjmuje sekretariat RCEZ w Biłgoraju(tel. 84 686 7978).

Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16