Samorząd Uczniowski


Proszę czekać...

Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Rok szkolny 2017/2018

Lp. Zadanie Termin realizacji
1. Zebranie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego: ➤ wybory Zarządu, ➤ opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017r. Wrzesień 2017r .
2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
3. Zorganizowanie ze świetlicą szkolną kiermaszu podręczników używanych.
4. Wyjście integracyjne dla członków SU. Październik 2017r.
5. Współorganizowanie uroczystości z okazji dnia Edukacji Narodowej.
6. Odwiedzenie mogił zmarłych nauczycieli naszej szkoły i żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny. (30 X)
7. Modernizacja podstrony SU na stronie internetowej szkoły. Listopad 2017r.
8. Utworzenie wśród członków SU „Szkolnego Klubu Wolontariatu”, koordynującego przeprowadzanie akcji charytatywnych w szkole.
9. Rozpoczęcie akcji „Góra Grosza” mająca na celu pomoc dzieciom z domów dziecka.
10. Akcja „ Zostań Mikołajem” na rzecz podopiecznych „Zespołu Szkół Specjalnych”.
11. Akcja Caritas - rozprowadzanie Świec Wigilijnych. Grudzień 2017r .
12. Spotkanie opłatkowe członków Samorządu Uczniowskiego.
13. Wykonanie i przekazanie kart z życzeniami świątecznymi dla dyrekcji i nauczycieli.
14. Przeprowadzenie wraz ze Szkolnym Kołem Ekologicznym akcji charytatywnej na rzecz Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu.
16. Prymusi szkoły - podsumowanie osiągnięć edukacyjnych, artystycznych i sportowych uczniów w pierwszym semestrze (apel). Styczeń 2018r.
17. Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego za I semestr.

II Semestr

18. Zorganizowanie akcji pod hasłem Serce dla Afryki dla dzieci z Kazembe (Zambia). Luty 2018r .
19. Udział młodzieży SU w promocji RCEZ wśród uczniów gimnazjów.
20. 8 marca – wykonanie i przekazanie kart z życzeniami dla pań pracujących w szkole. Marzec 2018r.
21. Zorganizowanie Akademii z okazji „Dnia Kobiet”.
22. Zorganizowanie powiatowego konkursu ortograficznego „Żółty Orzech” oraz przygotowanie programu artystycznego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w konkursie.
23. Udział młodzieży SU w Dniach Otwartych RCEZ.
24. Zorganizowanie wycieczki dla członków Samorządu Uczniowskiego. Kwiecień 2018r.
25. Współorganizowanie akademii z okazji Pożegnania maturzystów.
26. Przygotowanie kroniki podsumowującej roczną działalność Samorządu Uczniowskiego. Czerwiec 2018r.
27. Udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
28. Zebrania Samorządu Uczniowskiego. Przez cały rok szkolny
29. Analiza składanych przez uczniów wniosków, opinii i uwag dotyczących działalności Samorządu Uczniowskiego.
30. Prowadzenie i aktualizacja na bieżąco strony internetowej Samorządu Uczniowskiego.
31. Prowadzenie wśród uczniów i nauczycieli zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz Juli Józefara – podopiecznej fundacji „Mam Serce”.
32. Udział członków Samorządu Uczniowskiego w uroczystościach patriotyczno – religijnych organizowanych na terenie powiatu biłgorajskiego.

Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w dn. 19 września 2017r.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Opracowanie:

Patryk Widz

Edyta Pleskacz

Anna Pluta