REKRUTACJA 2017

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Kalendarium rekrutacji

KALENDARIUM PROCEDUR REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYCH DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 1. Dokonanie wyboru szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów:

  15 maja - 14 czerwca

 2. Składanie przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru podań wraz z listą preferencji podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów:

  15 maja - 14 czerwca

 3. Wydanie przez szkołę pierwszego wyboru skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonych zawodach w przypadku wyboru technikum lub szkoły branżowej I stopnia:

  15 maja – 4 lipca

  Badania lekarskie odbędą się w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych w dniach od 14 czerwca do 05 lipca 2017 r. zgodnie z odrębnym harmonogramem dostępnym w szkołach.

 4. Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru przez kandydatów z gimnazjów nieobjętych rekrutacją elektroniczną:

  23 czerwca - 27 czerwca do godz. 15:00

 5. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia:

  30 czerwca do godz. 10:00

 6. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole, do której zostali przyjęci, przez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

  30 czerwca od godz. 10:00 - 06 lipca do godz. 15:00

 7. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc:

  07 lipca do godz. 10:00

 8. Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej:

  07 lipca od godz. 10:00 - 31 sierpnia do godz. 15:00

Uwaga!
Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej.

KALENDARIUM PROCEDUR REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYCH DLA ABSOLWENTÓW ZSZ

Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Kursy kwalifikacyjne

 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów:

  do 27 czerwca 2017 roku

 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji - wywieszenie list przyjętych kandydatów:

  04 lipca 2017 roku, godz. 10:00

 3. Rekrutacja dodatkowa do szkół, do których nie dokonano pełnego naboru:

  05 lipca - 30 sierpnia 2017 roku

 4. Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji z uwzględnieniem rekrutacji dodatkowej - wywieszenie list przyjętych kandydatów:

  30 sierpnia 2017 roku, godz. 10:00

KALENDARIUM PROCEDUR REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYCH DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (dorośli bez względu na wykształcenie)

 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami,
 • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
 • A.36. Prowadzenie rachunkowości,
 • A.18. Prowadzenie sprzedaży.

SZKOŁA POLICEALNA TECHNICZNA

 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik handlowiec
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów:

  do 24 sierpnia 2017 roku

 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji - wywieszenie list przyjętych kandydatów:

  30 sierpnia 2017 roku

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 r. 15:56

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w technikum

Więcej...

Szkoła branżowa

Szkoła branżowa

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w szkole branżowej

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...