Nasze Szkolne Koło PCK powstało w grudniu 2001 roku przy
Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej

Opiekunowie:

W latach 2001-2004: Od 2005 roku :

Monika Popko
♦ Wiesława Siek

Z kołem współpracuje pani Marzena Paszko

Monika Popko
♦ Katarzyna Głowicka

Z ramienia dyrekcji opiekę na SK PCK sprawował dyr. Józef Kot a od 2002 roku do chwili obecnej funkcję tę pełni dyr. Józef Lipiec.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania pamiętając, że:


"Człowiek jest tyle wart, ile czyni dla drugiego człowieka"