Działalność Szkolnego Koła PCK skoncentrowana jest na zadaniach promujących postawę altruizmu i ideę humanitaryzmu. Cenne jest kształtowanie aktywnych postaw przejawiających się we wrażliwości na los drugiego człowieka. SK PCK każdego roku przeprowadza zbiórkę artykułów szkolnych
na terenie szkoły pod hasłem Wyprawka dla Żaka oraz zbiórkę artykułów żywnościowych na pomoc świąteczną pod hasłem Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Pozyskane artykuły przekazujemy uczniom naszej szkoły znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Nasze SK PCK uczestniczy, również
w zbiórkach artykułów żywnościowych organizowanych przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju przy sklepach spożywczych na terenie miasta. Akcje przeprowadzane są pod hasłem Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę oraz Wielkanoc z PCK. Uczestniczymy również w zbiórce pieniędzy do puszek
na terenie miasta. Organizujemy akcje pomocowe na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci. Nasze działania kierowane są również do ludności znajdującej się
w trudnej sytuacji materialnej zamieszkującej inne państwa. Wspólnie
z Samorządem Uczniowskim angażujemy się w przedsięwzięcia ogólnopolskie: np. Serce dla Afryki i Twój Dar Serca dla Hospicjum.[Rozmiar: 16183 bajtów]