MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU

  1. Goch Klaudia - przewodnicząca Młodzieżowej Rady Internatu
  2. Więczkowski Bartek - v/ce przewodniczący
  3. Odrzywolski Mateusz - v/ce przewodniczący
  4. Bździuch Bartek - członek
  5. Krzyszycha Paweł - członek
  6. Kwiatkowski Przemysław - członek
  7. Ogorzałek Daniel - członek
  8. Szymański Błażej - członek