Biblioteka Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej to:

  • wypożyczalnia
  • czytelnia
  • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

Biblioteka:

  • oferuje 18782 książki z różnych dziedzin wiedzy
  • prenumeruje 5 tytułów czasopism
  • gromadzi i udostępnia dokumenty wewnątrzszkolne
  • obsługuje 1111 czytelników, w tym 90 to nauczyciele i pracownicy szkoły

Nauczyciele bibliotekarze:

  • Urszula Mazur
  • Małgorzata Ohirko