Analiza czytelnictwa

Biblioteka ma zarejestrowanych 1102 czytelników, w tym 1012 uczniów
i 90 nauczycieli i pracowników.


W roku szkolnym 2016/2017 biblioteka wypożyczyła ogółem
4582 książki, co daje średnią 4,15 książki na jednego statystycznego czytelnika.

  • Uczniowie wypożyczyli 2594 książki - średnia 2,56 książki na jednego ucznia.
  • Nauczyciele wypożyczyli 1988 książek - średnia 21,85 książek na jednego nauczyciela.