Analiza czytelnictwa

Biblioteka ma zarejestrowanych 1111 czytelników, w tym 1021 uczniów
i 90 nauczycieli i pracowników.


W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 biblioteka wypożyczyła ogółem
2735 książki, co daje średnią 2,46 książki na jednego statystycznego czytelnika.

  • Uczniowie wypożyczyli 1647 książek - średnia 1,61 książki na jednego ucznia.
  • Nauczyciele wypożyczyli 1088 książek - średnia 12,09 książek na jednego nauczyciela.