REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo Olimpiady Techniki Samochodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej zdobyło II miejsce w klasyfikacji placówek samochodowych w Polsce w 2022 r.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2022

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2022".

article and aside

Program Erasmus+ "Edukacja Szkolna - Partnerstwa Współpracy Szkół" - informacje o projekcie

e1 e2
PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS PLUS
w RCEZ w Biłgoraju

W okresie od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r. nasza szkoła bierze udział w Programie Erasmus + w ramach sektora:

„Edukacja Szkolna - Partnerstwa Wspólpracy Szkół”

Tytuł projektu: Proper Relationships: Online and Offline
Numer projektu: 2020-1-IT02-KA229-079397_5

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.

Głównym celem projektu jest budowanie właściwych relacji w świecie realnym i wirtualnym poprzez podnoszenie świadomości uczniów na temat występowania zjawisk przemocy i cyberprzemocy, a także opracowanie różnych strategii mających na celu zwalczanie w/w zjawisk i ich negatywnych skutków.

Projekt ma na celu również:

 1. motywowanie uczniów do rozwijania poczucia własnej wartości, odpowiedzialności i współpracy z uwzględnieniem potrzeb innych,
 2. rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 3. poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych,
 4. rozwijanie świadomości w zakresie kultury szkół partnerskich,
 5. przyswajanie umiejętnego korzystania z dostępnej technologii komunikacyjno-informacyjnej,
 6. zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły i społeczności lokalnej.

Projekt realizowany jest w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny, a zgodę na udział ucznia w projekcie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Wraz z naszą szkołą do projektu przystąpiły cztery szkoły partnerskie:

 1. Nevzat Karalp Anadolu Lisesi z Turcji,
 2. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Ferruccio Niccolini" z Włoch,
 3. Collegi Pare Enric d'Ossó z Hiszpanii
 4. "Constantin Șerban" Highschool, Aleșd z Rumunii.

W ramach projektu przewiduje się jeden krótki program szkoleniowy dla 5 pracowników RCEZ w kraju kordynatora projektu, czyli we Włoszech oraz 3 krótkoterminowe wyjazdy uczniów i nauczycieli do trzech szkół partnerskich: Rumunii, Turcji i Hiszpanii. Do każdego z tych krajów planowane są wyjazdy grup składających się z 5 uczniów i 2 nauczycieli.

Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, ubezpieczenia, wyżywienia i wycieczek. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich. Uczeń zobowiązany jest posiadać tzw. kieszonkowe na własne wydatki, które nie są pokrywane z grantu.

Udział uczniów w wyjazdach zagranicznych traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

Do zadań uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie należy:

 1. Wspólnie z koordynatorem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole;
 2. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
 3. Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie;
 4. Współpracowanie ze szkolnym koordynatorem projektu i uczniami realizującymi poszczególne działania projektowe;
 5. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej, lokalnej i międzynarodowej (strona internetowa szkoły – zakładka „Projekty” strona internetowa projektu; platforma eTwinning, portal społecznościowy typu facebook oraz instagram - grupa zamknięta projektu);
 6. Przygotowanie zadań i działań projektowych, ich publiczne prezentacje oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.
 7. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań i działań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką koordynatora lub innych nauczycieli.

Opiekunami projektu są nauczyciele języka angielskiego - Anna Pluta i Ewelina Pyć.

from the youtube channel

OKIEM NASZYCH UCZNIÓW

Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektryk Technik informatyk Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych Technik programista Technik rachunkowości
recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Internat - informacja

Internat - informacja

Aktualizacja: 17 sierpnia 2022 r. 09:58

Matura poprawkowa - 23 sierpień 2022

Matura poprawkowa - 23 sierpień 2022

Aktualizacja: 16 sierpnia 2022 r. 18:32

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Aktualizacja: 16 sierpnia 2022 r. 18:32

Konsultacje dla maturzystów

Konsultacje dla maturzystów

Aktualizacja: 13 lipca 2022 r. 13:48

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Aktualizacja: 30 czerwca 2022 r. 12:39

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Aktualizacja: 23 czerwca 2022 r. 07:44

Sportowe podsumowanie roku

Sportowe podsumowanie roku

Aktualizacja: 21 czerwca 2022 r. 16:48

Nasze sztafety najlepsze!!!

Nasze sztafety najlepsze!!!

Aktualizacja: 16 czerwca 2022 r. 13:23

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop