REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo Olimpiady Techniki Samochodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej zdobyło II miejsce w klasyfikacji placówek samochodowych w Polsce w 2022 r.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2022

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2022".

article and aside

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Z Eurostażem w przyszłość”

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Z Eurostażem w przyszłość”
- nr 2020-1-PL01-KA102-079816
program Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dnia 06.12.21 odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Z Eurostażem w przyszłość” - program Erasmus+. W spotkaniu wzięli udział dyrektor Jerzy Buczko, przedstawiciele Starostwa Powiatowego – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Marta Marchewka-Skurzak, pracownik Wydziału Oświaty Anna Wachowicz, przedstawiciele pracodawców rynku lokalnego: właściciel firmy Hurtownia Materiałów Elektrycznych i Elektromontaż Kazimierz Ordecki, członek zarządu spółki Model Opakowania Mariusz Cich oraz nauczyciele zaangażowani w realizację projektu Agnieszka Strzelec - nauczyciel j.angielskiego, Łukasz Fil - nauczyciel przedmiotów mechatronicznych, Sławomir Łukaszczyk - nauczyciel w-f, Wojciech Stasiewicz - nauczyciel przedmiotów samochodowych oraz uczestnicy projektu czyli zakwalifikowani w procesie rekrutacji uczniowie naszej szkoły.

Spotkanie prowadziła wicedyrektor RCEZ Anna Olszowy, koordynator projektu, która omówiła realizację celów oraz czterech etapów działań w projekcie: etapu wnioskowania i rekrutacji, etapu przygotowawczego, etapu stażowego, etapu ewaluacji i dzielenia się rezultatami projektu. Następnie pani koordynator omówiła korzyści uzyskane z projektu takie jak:

  • rozwój kompetencji uczniów zarówno zawodowych, językowych, kulturowych jak również umiejętności współpracy, komunikacji, radzenia sobie z nowymi sytuacjami i wyzwaniami
  • rozwój kompetencji kadry w zakresie dydaktyki, przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego
  • wzbogacenie oferty kształcenia o nowe treści, metody i narzędzia pracy
  • rozwój kompetencji kadry i zdobycie doświadczenia w zakresie zarządzania projektami
  • rozwój współpracy międzynarodowej

Agnieszka Strzelec przedstawiła realizację programu rekreacyjno-kulturowego podczas dwutygodniowych praktyk.

W ramach dzielenia się rezultatami projektu została założona strona na Facebooku na której został pokazany każdy dzień stażu (link do strony: https://www.facebook.com/Z-Eurosta%C5%BCem-w -przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-ed-II-2020_1_pl01_ka102_079816 -102358285508848/?ref=pages_you_manage ) .Następnie przeprowadzone zostały prezentacje w wielu oddziałach klasowych naszej szkoły. Efektami pracy dzieliliśmy się poprzez artykuły w lokalnych mediach.

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy projektu dzielili się swoimi wrażeniami z udziału w projekcie. Nauczyciel Łukasz Fil w swojej wypowiedzi skupił się na korzyściach wnikających z wykonywanej przez uczniów pracy w danym zawodzie.

Uczniowie Alicja Dziwura, Konrad Grabias, Szymon Sołtys, Mateusz Gajur przedstawiali różne aspekty udziału w projekcie, zdobyte doświadczenia oraz opinie.

W podsumowaniu koordynator zaznaczyła, że zrealizowany program mobilności okazał się ogromnym sukcesem. Założone cele zostały w pełni zrealizowane, pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią SarsCov2. Zaznaczyła, że na wyróżnienie zasługują również uczestnicy mobilności, zarówno uczniowie, którzy doskonale wpisali się w ramy pracy i narzuconą dyscyplinę, jak i nauczyciele, którzy wykazali się elastycznością i doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi.

Następnie głos zabrała kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Marta Marchewka-Skurzak, która podkreśliła wartość realizowania takiego projektu dla młodych ludzi oraz podziękowała koordynatorowi i zaangażowanym nauczycielom za włożony wysiłek.

Na zakończenie dyrektor Jerzy Buczko wyraził podziękowanie koordynatorowi projektu Annie Olszowy i zaangażowanym nauczycielom, za ogromną pracę włożoną w realizację projektu, a wszystkim uczestnikom projektu za wzorową postawę i godne reprezentowanie szkoły na praktykach zagranicznych w Grecji.

from the youtube channel

OKIEM NASZYCH UCZNIÓW

Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektryk Technik informatyk Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych Technik programista Technik rachunkowości
recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Aktualizacja: 30 czerwca 2022 r. 12:39

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Aktualizacja: 23 czerwca 2022 r. 07:44

Sportowe podsumowanie roku

Sportowe podsumowanie roku

Aktualizacja: 21 czerwca 2022 r. 16:48

Nasze sztafety najlepsze!!!

Nasze sztafety najlepsze!!!

Aktualizacja: 16 czerwca 2022 r. 13:23

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX

Aktualizacja: 07 czerwca 2022 r. 13:26

Wycieczka programowa II em

Wycieczka programowa II em

Aktualizacja: 06 czerwca 2022 r. 23:30

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop