REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

article and aside

Staże zagraniczne we Włoszech

e1 e2
STAŻE ZAGRANICZNE WE WŁOSZECH

Projekt praktyk pt: „Z Eurostażem w przyszłość” nr 2020-1-PL01-KA102-079816 realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe
całkowita kwota dofinansowania wynosi 88.090,00 EUR

W roku szkolnym 2020/2021 nasz szkoła bierze udział w Programie Erasmus+ i realizuje projekt „Z Eurostażem w przyszłość”, którego głównym celem jest zorganizowanie stażu zawodowego dla 45 uczniów naszej szkoły kształcących się w specjalnościach:

 • technik informatyk (15 osób),
 • technik mechatronik (15 osób),
 • technik elektryk (7 osób)
 • technik pojazdów samochodowych (8 osób)

Uczestnicy projektu zostaną wybrani w toku postepowania rekrutacyjnego spośród uczniów klas II i III technikum czteroletniego. Wszyscy uczestnicy stażu, jak i uczniowie zakwalifikowani do projektu na liście rezerwowej, zostaną objęci programem przygotowawczym, w ramach którego będą uczestniczyli w zajęciach językowych, pedagogicznych, zawodowych, kulturowych i organizacyjnych.

Staż zaplanowany jest w terminie od 27.04.2021 do 10.05.2021. W trakcie dwutygodniowego stażu uczestnicy odbędą 10 dni praktyk w zakładach pracy oraz wezmą udział w specjalnie dla nim przygotowanym programie kulturowym. Uczestnictwo w stażu spowoduje u uczniów nabycie lub udoskonalenie szeregu kompetencji. Należy tu wymienić:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w nowoczesnych zagranicznych przedsiębiorstwach w branżach: elektrycznej, samochodowej, mechatronicznej i informatycznej
 • rozwój kompetencji zawodowych, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • rozwój kompetencji językowych – poprawienie umiejętności komunikacji w języku angielskim, wzbogacanie słownictwa branżowego, przełamanie bariery językowej, uzyskanie podstawowej umiejętności komunikacji w języku włoskim
 • wykształcenie postawy otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur i narodowości
 • zyskanie umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, aklimatyzacji w nowym środowisku
 • zyskanie wiedzy na temat Włoch, tamtejszej kultury i zwyczajów

Główne cele projektu:

 • Podniesienie jakości kształcenia w szkole.
 • Poprawa kompetencji naszej kadry.
 • Wprowadzenie do oferty edukacyjnej nowych metod, narzędzi i treści inspirowanych rozwiązaniami zagranicznymi.
 • Wykorzystywanie w naszej codziennej działalności europejskich platform tj. SEG, eTwinning.
 • Rozwój współpracy międzynarodowej.
 • Zyskanie przez szkołę europejskiego wymiaru.
 • Zwiększenie prestiżu naszej jednostki.

Zapisy na praktyki odbędą się w terminie od 9.11.2020 do 30.11.2020. Zapisy zbierają wychowawcy klas poprzez dziennik elektroniczny.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w sekretariacie szkoły lub u wicedyrektor Anny Olszowy

regulamin projektu
Regulamin rekrutacji uczestników projektu
recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

<strong>UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!</strong>

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!

Aktualizacja: 10 lutego 2021 r. 09:53

Odwołanie wyjazdu.

Odwołanie wyjazdu.

Aktualizacja: 10 kwietnia 2021 r. 09:21

Komunikat Dyrektora z dnia 09 04 2021 r.

Komunikat Dyrektora z dnia 09 04 2021 r.

Aktualizacja: 09 kwietnia 2021 r. 10:57

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.

Aktualizacja: 01 kwietnia 2021 r. 06:50

Życzenia od Młodzieżowej Rady Internatu.

Życzenia od Młodzieżowej Rady Internatu.

Aktualizacja: 31 marca 2021 r. 23:56

Życzenia wielkanocne.

Życzenia wielkanocne.

Aktualizacja: 29 marca 2021 r. 16:52

Komunikat Dyrektora z dnia 26.03.2021 r.

Komunikat Dyrektora z dnia 26.03.2021 r.

Aktualizacja: 26 marca 2021 r. 19:34

RCEZ w lokalnych mediach.

RCEZ w lokalnych mediach.

Aktualizacja: 25 marca 2021 r. 07:18

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling Centrum Mistrzostwa Informatycznego
scrolltop