REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo Olimpiady Techniki Samochodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej zdobyło II miejsce w klasyfikacji placówek samochodowych w Polsce w 2022 r.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2022

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2022".

article and aside

Staże zagraniczne we Włoszech

e1 e2
STAŻE ZAGRANICZNE WE WŁOSZECH

Projekt praktyk pt: „Z Eurostażem w przyszłość” nr 2020-1-PL01-KA102-079816 realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe
całkowita kwota dofinansowania wynosi 88.090,00 EUR

W roku szkolnym 2020/2021 nasz szkoła bierze udział w Programie Erasmus+ i realizuje projekt „Z Eurostażem w przyszłość”, którego głównym celem jest zorganizowanie stażu zawodowego dla 45 uczniów naszej szkoły kształcących się w specjalnościach:

 • technik informatyk (15 osób),
 • technik mechatronik (15 osób),
 • technik elektryk (7 osób)
 • technik pojazdów samochodowych (8 osób)

Uczestnicy projektu zostaną wybrani w toku postepowania rekrutacyjnego spośród uczniów klas II i III technikum czteroletniego. Wszyscy uczestnicy stażu, jak i uczniowie zakwalifikowani do projektu na liście rezerwowej, zostaną objęci programem przygotowawczym, w ramach którego będą uczestniczyli w zajęciach językowych, pedagogicznych, zawodowych, kulturowych i organizacyjnych.

Staż zaplanowany jest w terminie od 27.04.2021 do 10.05.2021. W trakcie dwutygodniowego stażu uczestnicy odbędą 10 dni praktyk w zakładach pracy oraz wezmą udział w specjalnie dla nim przygotowanym programie kulturowym. Uczestnictwo w stażu spowoduje u uczniów nabycie lub udoskonalenie szeregu kompetencji. Należy tu wymienić:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w nowoczesnych zagranicznych przedsiębiorstwach w branżach: elektrycznej, samochodowej, mechatronicznej i informatycznej
 • rozwój kompetencji zawodowych, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • rozwój kompetencji językowych – poprawienie umiejętności komunikacji w języku angielskim, wzbogacanie słownictwa branżowego, przełamanie bariery językowej, uzyskanie podstawowej umiejętności komunikacji w języku włoskim
 • wykształcenie postawy otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur i narodowości
 • zyskanie umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, aklimatyzacji w nowym środowisku
 • zyskanie wiedzy na temat Włoch, tamtejszej kultury i zwyczajów

Główne cele projektu:

 • Podniesienie jakości kształcenia w szkole.
 • Poprawa kompetencji naszej kadry.
 • Wprowadzenie do oferty edukacyjnej nowych metod, narzędzi i treści inspirowanych rozwiązaniami zagranicznymi.
 • Wykorzystywanie w naszej codziennej działalności europejskich platform tj. SEG, eTwinning.
 • Rozwój współpracy międzynarodowej.
 • Zyskanie przez szkołę europejskiego wymiaru.
 • Zwiększenie prestiżu naszej jednostki.

Zapisy na praktyki odbędą się w terminie od 9.11.2020 do 30.11.2020. Zapisy zbierają wychowawcy klas poprzez dziennik elektroniczny.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w sekretariacie szkoły lub u wicedyrektor Anny Olszowy

regulamin projektu
Regulamin rekrutacji uczestników projektu
from the youtube channel

OKIEM NASZYCH UCZNIÓW

Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektryk Technik informatyk Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych Technik programista Technik rachunkowości
recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Internat - informacja

Internat - informacja

Aktualizacja: 17 sierpnia 2022 r. 09:58

Matura poprawkowa - 23 sierpień 2022

Matura poprawkowa - 23 sierpień 2022

Aktualizacja: 16 sierpnia 2022 r. 18:32

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Aktualizacja: 16 sierpnia 2022 r. 18:32

Konsultacje dla maturzystów

Konsultacje dla maturzystów

Aktualizacja: 13 lipca 2022 r. 13:48

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Aktualizacja: 30 czerwca 2022 r. 12:39

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Aktualizacja: 23 czerwca 2022 r. 07:44

Sportowe podsumowanie roku

Sportowe podsumowanie roku

Aktualizacja: 21 czerwca 2022 r. 16:48

Nasze sztafety najlepsze!!!

Nasze sztafety najlepsze!!!

Aktualizacja: 16 czerwca 2022 r. 13:23

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop