REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

article and aside

Zapraszamy uczniów klas trzecich do udziału w projekcie „Z Eurostażem w przyszłość” w ramach programu Erasmus

e1 e2

PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS PLUS
w RCEZ w Biłgoraju

W roku szkolnym 2019/2020 nasz szkoła bierze udział w Programie Erasmus+ w obszarze:

„Mobilność edukacyjna – mobilność osób uczących się
i kadry w ramach kształcenia zawodowego.”

Szkoła realizuje projekt „Z Eurostażem w przyszłość”, którego głównym celem jest zorganizowanie stażu zawodowego dla 45 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:

 • technik informatyk,
 • technik mechatronik,
 • technik pojazdów samochodowych.

Staż odbędzie się w terminie od 25.03.2020 do 09.04.2020 w nowoczesnym przedsiębiorstwie w Grecji.

Zapisy na praktyki odbędą się w terminie od 15.11.19 do 15.12.19 w sali P21. Zapisy przyjmować będzie Pani Agnieszka Strzelec.

Cele programu:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w nowoczesnym zagranicznym przedsiębiorstwie w branży samochodowej, mechatronicznej i informatycznej
 • zwiększenie mobilności zawodowej
 • zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • rozwój umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa branżowego
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • nawiązanie współpracy z pracodawcami zagranicznymi

Nawiązaliśmy kontakt z partnerską organizacją Kika Mobility Training Center Ltd w Grecji, która będzie odpowiadała za przyjęcie naszych uczniów na staż. Cały koszt wyjazdu i praktyk zawodowych będzie opłacony z dofinansowania otrzymanego na realizację tego projektu.

Rekrutacja uczniów na staż

Uczestnicy projektu zostaną wybrani w oparciu o przejrzyste kryteria przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Agnieszka Strzelec (nauczyciel jęz. angielskiego), 2 nauczycieli kształcenia zawodowego zgodnie z profilami kształcenia stażystów) – Marzena Jargieło (nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych), Łukasz Fil (nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych).

Kryteria podzielone zostały na 2 kategorie: konieczne do spełnienia oraz punktowane.

Na podstawie kryteriów koniecznych, po zebraniu zgłoszeń, Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej selekcji kandydatów – na tym etapie wybierani są uczniowie, którzy mogą brać udział w projekcie.

Kryteria konieczne do spełnienia:

 • kształcenie się w RCEZ w jednym z trzech zawodów, wybranych do realizacji projektu,
 • uczęszczanie do klasy trzeciej,
 • ocena z zachowania minimum dobra,
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (na tym etapie jest to kwestia deklaracji, zaś rzeczywista znajomość języka będzie sprawdzana na kolejnym etapie).

Kryteria punktowane:

 • ocena z zachowania (dobra 2, bardzo dobra 4, wzorowa 6 p.)
 • średnia z ocen z przedmiotów zawodowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (średnia x2 p.)
 • ocena z języka angielskiego na koniec ubiegłego roku szkolnego (0-6p),
 • test z zakresu przedmiotów zawodowych (0-8 p.) – test obejmie podstawy zagadnień, które będą poruszane na stażu, uczniowie zostaną wcześniej poinformowani o zakresie tematycznym testu
 • rozmowa kwalifikacyjna: część w języku polskim dotyczy głównie motywacji do odbycia stażu (0- 4 p.), część w języku angielskim sprawdza umiejętności komunikacyjne (0 – 6 p)

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim ma na celu określenie, czy poziom znajomości języka angielskiego kandydata jest wystarczająco wysoki, aby osiągnąć pozytywne efekty stażu. Jeśli uczeń uzyska 0-2 p.za rozmowę kwalifikacyjną Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o tym, że kandydat nie spełnia jednego z kryteriów koniecznych i nie zakwalifikować go do projektu.

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Egzamin maturalny 2021 - informacje dla Rodziców i Uczniów

Egzamin maturalny 2021 - informacje dla Rodziców i Uczniów

Aktualizacja: 15 września 2020 r. 09:08

Kiermasz podręczników – OFERTY SPRZEDAŻY.

Kiermasz podręczników – OFERTY SPRZEDAŻY.

Aktualizacja: 08 września 2020 r. 11:18

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

Aktualizacja: 15 września 2020 r. 09:08

„Z Eurostażem w przyszłość”.

„Z Eurostażem w przyszłość”.

Aktualizacja: 05 września 2020 r. 16:44

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Aktualizacja: 04 września 2020 r. 06:08

Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021.

Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021.

Aktualizacja: 14 września 2020 r. 15:28

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop