REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo Olimpiady Techniki Samochodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej zdobyło II miejsce w klasyfikacji placówek samochodowych w Polsce w 2022 r.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2022

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2022".

article and aside

Zapraszamy uczniów klas trzecich do udziału w projekcie „Z Eurostażem w przyszłość” w ramach programu Erasmus

e1 e2

PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS PLUS
w RCEZ w Biłgoraju

W roku szkolnym 2019/2020 nasz szkoła bierze udział w Programie Erasmus+ w obszarze:

„Mobilność edukacyjna – mobilność osób uczących się
i kadry w ramach kształcenia zawodowego.”

Szkoła realizuje projekt „Z Eurostażem w przyszłość”, którego głównym celem jest zorganizowanie stażu zawodowego dla 45 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:

 • technik informatyk,
 • technik mechatronik,
 • technik pojazdów samochodowych.

Staż odbędzie się w terminie od 25.03.2020 do 09.04.2020 w nowoczesnym przedsiębiorstwie w Grecji.

Zapisy na praktyki odbędą się w terminie od 15.11.19 do 15.12.19 w sali P21. Zapisy przyjmować będzie Pani Agnieszka Strzelec.

Cele programu:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w nowoczesnym zagranicznym przedsiębiorstwie w branży samochodowej, mechatronicznej i informatycznej
 • zwiększenie mobilności zawodowej
 • zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • rozwój umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa branżowego
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • nawiązanie współpracy z pracodawcami zagranicznymi

Nawiązaliśmy kontakt z partnerską organizacją Kika Mobility Training Center Ltd w Grecji, która będzie odpowiadała za przyjęcie naszych uczniów na staż. Cały koszt wyjazdu i praktyk zawodowych będzie opłacony z dofinansowania otrzymanego na realizację tego projektu.

Rekrutacja uczniów na staż

Uczestnicy projektu zostaną wybrani w oparciu o przejrzyste kryteria przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Agnieszka Strzelec (nauczyciel jęz. angielskiego), 2 nauczycieli kształcenia zawodowego zgodnie z profilami kształcenia stażystów) – Marzena Jargieło (nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych), Łukasz Fil (nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych).

Kryteria podzielone zostały na 2 kategorie: konieczne do spełnienia oraz punktowane.

Na podstawie kryteriów koniecznych, po zebraniu zgłoszeń, Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej selekcji kandydatów – na tym etapie wybierani są uczniowie, którzy mogą brać udział w projekcie.

Kryteria konieczne do spełnienia:

 • kształcenie się w RCEZ w jednym z trzech zawodów, wybranych do realizacji projektu,
 • uczęszczanie do klasy trzeciej,
 • ocena z zachowania minimum dobra,
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (na tym etapie jest to kwestia deklaracji, zaś rzeczywista znajomość języka będzie sprawdzana na kolejnym etapie).

Kryteria punktowane:

 • ocena z zachowania (dobra 2, bardzo dobra 4, wzorowa 6 p.)
 • średnia z ocen z przedmiotów zawodowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (średnia x2 p.)
 • ocena z języka angielskiego na koniec ubiegłego roku szkolnego (0-6p),
 • test z zakresu przedmiotów zawodowych (0-8 p.) – test obejmie podstawy zagadnień, które będą poruszane na stażu, uczniowie zostaną wcześniej poinformowani o zakresie tematycznym testu
 • rozmowa kwalifikacyjna: część w języku polskim dotyczy głównie motywacji do odbycia stażu (0- 4 p.), część w języku angielskim sprawdza umiejętności komunikacyjne (0 – 6 p)

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim ma na celu określenie, czy poziom znajomości języka angielskiego kandydata jest wystarczająco wysoki, aby osiągnąć pozytywne efekty stażu. Jeśli uczeń uzyska 0-2 p.za rozmowę kwalifikacyjną Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o tym, że kandydat nie spełnia jednego z kryteriów koniecznych i nie zakwalifikować go do projektu.

from the youtube channel

OKIEM NASZYCH UCZNIÓW

Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektryk Technik informatyk Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych Technik programista Technik rachunkowości
recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Internat - informacja

Internat - informacja

Aktualizacja: 17 sierpnia 2022 r. 09:58

Matura poprawkowa - 23 sierpień 2022

Matura poprawkowa - 23 sierpień 2022

Aktualizacja: 16 sierpnia 2022 r. 18:32

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Aktualizacja: 16 sierpnia 2022 r. 18:32

Konsultacje dla maturzystów

Konsultacje dla maturzystów

Aktualizacja: 13 lipca 2022 r. 13:48

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Aktualizacja: 30 czerwca 2022 r. 12:39

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Aktualizacja: 23 czerwca 2022 r. 07:44

Sportowe podsumowanie roku

Sportowe podsumowanie roku

Aktualizacja: 21 czerwca 2022 r. 16:48

Nasze sztafety najlepsze!!!

Nasze sztafety najlepsze!!!

Aktualizacja: 16 czerwca 2022 r. 13:23

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop