REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo Olimpiady Techniki Samochodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej zdobyło II miejsce w klasyfikacji placówek samochodowych w Polsce w 2022 r.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2022

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2022".

article and aside

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Z Eurostażem w przyszłość”

e1 e2

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU „Z EUROSTAŻEM W PRZYSZŁOŚĆ” - PROGRAM ERASMUS+ SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Dnia 09.04.2021 roku online na platformie TEAMS odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Z Eurostażem w przyszłość” - program Erasmus+. W spotkaniu wzięli udział dyrektor Jerzy Buczko, z-ca dyrektora Anna Olszowy, przedstawiciel Starostwa Powiatowego pracownik wydziału oświaty Agnieszka Pyzio-Wryszcz, koordynator projektu Agnieszka Strzelec, nauczyciele zaangażowani w realizację projektu: Łukasz Fil nauczyciel przedmiotów mechatronicznych, Tomasz Romańczuk nauczyciel WF, Wojciech Stasiewicz nauczyciel przedmiotów samochodowych oraz uczestnicy projektu – zakwalifikowani w procesie rekrutacji uczniowie naszej szkoły.

Koordynator projektu po powitaniu wszystkich uczestników omówiła w oparciu o prezentację Power Point realizację celów oraz czterech etapów działań w projekcie:

  • etapu wnioskowania,
  • etapu przygotowawczego,
  • etapu stażowego,
  • etapu ewaluacji i dzielenia się rezultatami projektu.

Nadmieniła, że w ramach dzielenia się rezultatami projektu zostały wykonane gazetki ścienne na korytarzach szkoły, przeprowadzone prezentacje w wielu oddziałach klasowych naszej szkoły, napisane artykuły do lokalnych gazet, założony Facebook projektu ze zdjęciami i komentarzami z mobilności, zamieszczone informacje na stronie internetowej szkoły oraz prezentacje wyróżnienia w postaci statuetki przyznanego szkole przez zagraniczną instytucję partnerską projektu firmę Kika Mobility Training Centre w podziękowaniu za wspaniałą współpracę, profesjonalizm i wzorowych uczestników.

Następnie zostały omówione korzyści uzyskane z projektu:

  1. Rozwój kompetencji uczniów zarówno zawodowych, językowych, kulturowych jak również umiejętności współpracy, komunikacji, radzenia sobie z nowymi sytuacjami i wyzwaniami
  2. Rozwój kompetencji kadry w zakresie dydaktyki, przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego
  3. Wzbogacenie oferty kształcenia o nowe treści, metody i narzędzia pracy
  4. Rozwój kompetencji kadry i zdobycie doświadczenia w zakresie zarządzania projektami
  5. Rozwój współpracy międzynarodowej
  6. Poprawa wizerunku naszej szkoły, zyskanie wymiaru międzynarodowego.

Koordynator zaznaczyła, że zrealizowany program mobilności okazał się ogromnym sukcesem. Założone cele zostały w pełni zrealizowane, pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią SarsCov2. Każdy aspekt mobilności zasługuje na pochwałę: organizacja praktyk, transport, zaplecze logistyczne, warunki zakwaterowania oraz program kulturowy. Na wyróżnienie zasługują również uczestnicy mobilności, zarówno uczniowie, którzy doskonale wpisali się w ramy pracy i narzuconą dyscyplinę, jak i nauczyciele, którzy wykazali się elastycznością i doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi.


Po zakończeniu prezentacji opiekunowie i uczestnicy projektu dzielili się swoimi wrażeniami.

Oto wypowiedzi niektórych uczestników:

Joanna z technikum informatycznego:
„Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tych praktykach. Miałam okazję porozmawiać z obcokrajowcami po angielsku, w związku z tym sprawdziłam i rozwinęłam swoje umiejętności językowe. Na zajęciach praktycznych nauczyłam się rzeczy, których nie mogłabym nauczyć się w szkole. Udało mi się zobaczyć wiele ciekawych miejsc i poznać kulturę Grecji. Wraz z kolegami bawiliśmy się świetnie Cały czas byliśmy pod opieką naszych nauczycieli, więc cały wyjazd przebiegł spokojnie. Młodszym kolegom i koleżankom bardzo polecam uczestnictwo w takich praktykach zagranicznych, ponieważ był to wyjazd, który zapamiętam na całe życie.”

Sebastian z technikum mechatronicznego:
„ Moim zdaniem wyjazd na zagraniczne praktyki to bardzo dobry pomysł na rozwinięcie swoich umiejętności, które nabyliśmy w szkole. Mogłem się zapoznać z pracą zawodową i zadaniami, z którymi na co dzień nie mamy styczności. Byłem w zakładzie wulkanizacyjnym, gdzie dokonywano bieżnikowania opon samochodów ciężarowych. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy na temat automatyzacji tego procesu. Jednak najbardziej podobało mi się w centrum robotyki, gdzie mieliśmy okazję konstruować i programować roboty Lego. Przypisywanie robotom różnych funkcji nie zawsze było prostym zadaniem.”

Na zakończenie dyrektor Jerzy Buczko wyraził podziękowanie koordynatorowi projektu Agnieszce Strzelec i zaangażowanym nauczycielom za ogromną pracę włożoną w realizację projektu, a także wszystkim uczestnikom projektu za wzorową postawę i godne reprezentowanie szkoły na stażach zagranicznych w Grecji. Zaznaczył, że wyjazd na zagraniczne praktyki był dla uczniów wspaniałą przygodą, która obfitowała w niesamowitą ilość wrażeń oraz dała możliwość rozwoju osobistego i obycia w świecie. Był przygodą, której nie da się porównać z niczym innym.


Podsumowując można powiedzieć, że projekt okazał się ogromnym sukcesem i na pewno pozytywnie wpłynie na postrzeganie naszej szkoły w środowisku lokalnym.

from the youtube channel

OKIEM NASZYCH UCZNIÓW

Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektryk Technik informatyk Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych Technik programista Technik rachunkowości
recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Internat - informacja

Internat - informacja

Aktualizacja: 17 sierpnia 2022 r. 09:58

Matura poprawkowa - 23 sierpień 2022

Matura poprawkowa - 23 sierpień 2022

Aktualizacja: 16 sierpnia 2022 r. 18:32

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Aktualizacja: 16 sierpnia 2022 r. 18:32

Konsultacje dla maturzystów

Konsultacje dla maturzystów

Aktualizacja: 13 lipca 2022 r. 13:48

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Aktualizacja: 30 czerwca 2022 r. 12:39

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Aktualizacja: 23 czerwca 2022 r. 07:44

Sportowe podsumowanie roku

Sportowe podsumowanie roku

Aktualizacja: 21 czerwca 2022 r. 16:48

Nasze sztafety najlepsze!!!

Nasze sztafety najlepsze!!!

Aktualizacja: 16 czerwca 2022 r. 13:23

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop