REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo Olimpiady Techniki Samochodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej zdobyło II miejsce w klasyfikacji placówek samochodowych w Polsce w 2022 r.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2022

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2022".

article and aside

Praktyki zagraniczne

Erasmus+
STAŻE ZAWODOWE W GRECJI!

Projekt praktyk pt. Z Eurostażem w przyszłość nr 2019-1-PL01-KA102-063256 realizowany w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Staże odbędą się w regionie Riwiery Olimpijskiej w Grecji w dn. 26.03 - 8.04.2020. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do 45 uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik oraz technik informatyk.

Uczestnictwo w stażu spowoduje u uczniów nabycie lub udoskonalenie różnorodnych kompetencji (umiejętności, postaw i wiedzy). Przede wszystkim należy tutaj wymienić:

 • zdobycie przez uczniów nowego, wartościowego doświadczenia zawodowego w zagranicznym przedsiębiorstwie,
 • rozwój kompetencji zawodowych z zakresu wybranej ścieżki kształcenia ucznia, zgodnych z programem kształcenia,
 • rozwój kompetencji językowych – poprawienie umiejętności komunikacji w języku angielskim, poznanie nowych i utrwalenie już znanych słów specjalistycznych w ramach wykonywanego zawodu, przełamanie bariery językowej, a także zyskanie podstawowej umiejętności komunikacji w języku greckim,
 • wykształcenie postawy otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur i narodowości,
 • zyskanie umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, aklimatyzacji, komunikacji,
 • zyskanie wiedzy na temat Grecji, tamtejszej kultury i zwyczajach.

Główne cele projektu:

 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkole.
 2. Poprawa kompetencji naszej kadry.
 3. Wprowadzenie do oferty edukacyjnej nowych metod, narzędzi i treści inspirowanych rozwiązaniami zagranicznymi.
 4. Wykorzystywanie w naszej codziennej działalności europejskich platform tj. SEG, eTwinning.
 5. Rozwój współpracy międzynarodowej.
 6. Zyskanie przez szkołę europejskiego wymiaru.
 7. Zwiększenie prestiżu naszej jednostki.

Rekrutacja do projektu zostanie ogłoszona na początku drugiego semestru.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły.

from the youtube channel

OKIEM NASZYCH UCZNIÓW

Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektryk Technik informatyk Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych Technik programista Technik rachunkowości
recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Internat - informacja

Internat - informacja

Aktualizacja: 17 sierpnia 2022 r. 09:58

Matura poprawkowa - 23 sierpień 2022

Matura poprawkowa - 23 sierpień 2022

Aktualizacja: 16 sierpnia 2022 r. 18:32

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022

Aktualizacja: 16 sierpnia 2022 r. 18:32

Konsultacje dla maturzystów

Konsultacje dla maturzystów

Aktualizacja: 13 lipca 2022 r. 13:48

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Aktualizacja: 30 czerwca 2022 r. 12:39

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Przyszli mechatronicy z RCEZ wyróżnieni za innowacje

Aktualizacja: 23 czerwca 2022 r. 07:44

Sportowe podsumowanie roku

Sportowe podsumowanie roku

Aktualizacja: 21 czerwca 2022 r. 16:48

Nasze sztafety najlepsze!!!

Nasze sztafety najlepsze!!!

Aktualizacja: 16 czerwca 2022 r. 13:23

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop