REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Praktyki zagraniczne

Erasmus+
STAŻE ZAWODOWE W GRECJI!

Projekt praktyk pt. Z Eurostażem w przyszłość nr 2019-1-PL01-KA102-063256 realizowany w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Staże odbędą się w regionie Riwiery Olimpijskiej w Grecji w dn. 26.03 - 8.04.2020. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do 45 uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik oraz technik informatyk.

Uczestnictwo w stażu spowoduje u uczniów nabycie lub udoskonalenie różnorodnych kompetencji (umiejętności, postaw i wiedzy). Przede wszystkim należy tutaj wymienić:

 • zdobycie przez uczniów nowego, wartościowego doświadczenia zawodowego w zagranicznym przedsiębiorstwie,
 • rozwój kompetencji zawodowych z zakresu wybranej ścieżki kształcenia ucznia, zgodnych z programem kształcenia,
 • rozwój kompetencji językowych – poprawienie umiejętności komunikacji w języku angielskim, poznanie nowych i utrwalenie już znanych słów specjalistycznych w ramach wykonywanego zawodu, przełamanie bariery językowej, a także zyskanie podstawowej umiejętności komunikacji w języku greckim,
 • wykształcenie postawy otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur i narodowości,
 • zyskanie umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, aklimatyzacji, komunikacji,
 • zyskanie wiedzy na temat Grecji, tamtejszej kultury i zwyczajach.

Główne cele projektu:

 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkole.
 2. Poprawa kompetencji naszej kadry.
 3. Wprowadzenie do oferty edukacyjnej nowych metod, narzędzi i treści inspirowanych rozwiązaniami zagranicznymi.
 4. Wykorzystywanie w naszej codziennej działalności europejskich platform tj. SEG, eTwinning.
 5. Rozwój współpracy międzynarodowej.
 6. Zyskanie przez szkołę europejskiego wymiaru.
 7. Zwiększenie prestiżu naszej jednostki.

Rekrutacja do projektu zostanie ogłoszona na początku drugiego semestru.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły.

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA
scrolltop