Lipdub w RCEz-cie


KURSY KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatną formą uzyskania kwalifikacji zawodowych w RCEZ w Biłgoraju. Prowadzimy nabór na następujące kursy:

Nazwa kwalifikacji Zawód w którym
wyodrębniono kwalifikację
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych technik elektryk
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych technik mechatronik
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych technik informatyk
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych technik elektronik
A.18. Prowadzenie sprzedaży technik handlowiec
A.36. Prowadzenie rachunkowości technik ekonomista

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18-go roku życia. Nauka na kursie jest bezpłatna.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie pojedynczych kwalifikacji wchodzących
w skład zawodu w dowolnym czasie, a po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji – otrzymanie tytułu zawodowego
(np. technika informatyka).

Kurs rozpocznie się pod warunkiem zebrania grupy min. 15 uczestników.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16