Lipdub w RCEz-cie


POWIAT DRUGI ETAP PROJEKTU "DOBRY FACHOWIEC NA RYNKU PRACY"
Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Społeczny


W dniach 07 do 25 września 2009 odbędzie się nabór wniosków do udziału w projekcie "Dobry fachowiec na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów klas I,
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych,
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia sportowe i propagujące zdrowy styl życia,
 • zajęcia z poruszania się po rynku pracy,
 • zajęcia psychologiczno - pedagogiczne.

Rekrutacja prowadzona będzie w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.

Kandydaci musza spełniać następujące warunki:

 1. złożyć oświadczenie o chęci uczestnictwa w zajęciach dodatkowych,
 2. posiadać status ucznia RCEZ w Biłgoraju,
 3. wypełnić "Formularz zgłoszeniowy",
 4. zapoznać się i przestrzegać zapisów Regulaminu uczestnictwa w projekcie.

Wzory formularzy zgłoszeniowych oraz Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępne będą w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Możliwe będzie również ich pobranie ze stron internetowych szkoły www.rcezbilgoraj.lbl.pl i starostwa www.bilgorajski.pl .

Katarzyna Grudzińska - Bełżek

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin
Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16