Lipdub w RCEz-cie


KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Na terenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
realizowany jest projekt "Dobry fachowiec na rynku pracy"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent:

Powiat Biłgorajski

Okres realizacji projektu:

01.01.2009 - 31.07.2010

Uczestnicy projektu - 350 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju kształcący się
w technikum i w zasadniczej szkole zawodowej i 30 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Cel ogólny Projektu - podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia oraz niwelowanie różnic edukacyjnych i społecznych między młodzieżą z różnych środowisk.

Cele szczegółowe projektu to:

 • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych młodzieży,
 • uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez różnorodne metody i formy nauczania,
 • ciągłe doskonalenie jakości pracy szkoły oraz poziomu nauczania,
 • dbałość o pełniejszy i wszechstronny rozwój ucznia,
 • rozbudzenie zainteresowań uczniów,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami,
 • zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej.

W ramach Projektu prowadzone będą następujące zajęcia:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia dodatkowe,
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia sportowe i propagujące zdrowy styl życia,
 • w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego / zajęcia z poruszania się po rynku pracy,
 • w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego / warsztaty i szkolenia dla nauczycieli,
 • zajęcia pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów,
 • zajęcia pedagogiczno-psychologiczne / szkolenia dla nauczycieli.
Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16