Lipdub w RCEz-cie


KALENDARIUM PROCEDUR REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYCH DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
 1. Dokonanie wyboru szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.

  25 kwietnia po godz. 8.00 - 23 czerwca do godz. 15.00

 2. Składanie przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru podań wraz z listą preferencji podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

  25 kwietnia po godz. 8.00 - 23 czerwca do godz. 15:00

 3. Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru przez kandydatów z gimnazjów nieobjętych rekrutacją elektroniczną. Kandydaci wybierający szkołę poza systemem dostarczają kopię do każdej z wybranych szkół.

  24 czerwca - 28 czerwca do godz. 15:00

 4. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

  1 lipca do godz. 10:00

 5. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole, do której zostali przyjęci, przez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

  1 lipca od godz. 10:00 - 12 lipca do godz. 14:00

  Badania lekarskie odbędą się w szkołach zawodowych w dniach 4-12 lipca 2016 r. zgodnie
  z odrębnym harmonogramem.

 6. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc

  13 lipca do godz. 10:00 - 31 sierpnia do godz. 15:00

 7. Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej

  13 lipca od godz. 10:00 - 31 sierpnia do godz. 15:00

Uwaga!
Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16