3TI 3T.Inf.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 #2Ic r_matematyka RK 40 u_hist.i sp. ML 80 j.polski TK 48 Matematyka RK 40
2 8:55- 9:40 wf-1/2 #2Ic
wf-2/2 #3dz
Matematyka RK 40 M3sieci-1/2 PK 66
M4bazy-2/2 SW 67
r_matematyka RK 40 j.polski TK 48
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 AB S03
j.niemiecki-2/2 DK 88
wf-1/2 #2Ic
wf-2/2 #3dz
M3sieci-1/2 PK 66
M4bazy-2/2 SW 67
M4bazy-1/2 SO 68
M4bazy-2/2 SW P36
zaj. z wych. TK 48
4 10:45-11:30 M3sieci-1/2 SA 45
M3sieci-2/2 SO 68
j.polski TK 48 M4bazy-1/2 SO 68
M3sieci-2/2 PK 66
M4bazy-1/2 SO 68
M4bazy-2/2 SW P36
j.angielski-1/2 AP 64
j.angielski-2/2 ST P21
5 11:40-12:25 M3sieci-1/2 SA 45
M3sieci-2/2 SO 68
r_informat.-1/2 SO 68
r_informat.-2/2 SW P36
M4bazy-1/2 SO 68
M3sieci-2/2 PK 66
wf-2/2 #3dz M4bazy-1/2 SO 68
M4bazy-2/2 SW P36
6 12:35-13:20 M3sieci-1/2 SA 45
M3sieci-2/2 SO 68
r_informat.-1/2 SO 68
r_informat.-2/2 SW P36
M4bazy-1/2 Ol 66
M4bazy-2/2 SA 45
M2 j.a i pdg-1/2 AP 64
M2 j.a i pdg-2/2 ST P21
M4bazy-1/2 SO 68
M4bazy-2/2 SW P36
7 13:30-14:15   j.angielski-1/2 AP 64
j.angielski-2/2 ST P21
M4bazy-1/2 Ol 66
M4bazy-2/2 SA 45
j.angielski-1/2 AP 64
j.angielski-2/2 ST P21
Religia GK 86
8 14:20-15:05   Religia GK 60 M4bazy-1/2 Ol 66
M4bazy-2/2 SA 45
u_hist.i sp. ML 80 wych. rodz. KG 34
Obowiązuje od: 03 września 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum