2Sa 2T.P.sam.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 PKMs MW 62 PRD LA 9 wyposażenie SL P13 r_fizyka PM 3 Pr DEiEps-1/2 SI S01
Pr DEiEps-2/2 WS S06
2 8:55- 9:40 bud. poj. KR P24 j.polski KJ 47 wyposażenie SL P13 wyposażenie SL P13 Pr DEiEps-1/2 SI S01
Pr DEiEps-2/2 WS S06
3 9:50-10:35 kom. społ. MO 63 autodrom Matematyka DL 60 wyposażenie SL P13 Pr DEiEps-1/2 SI S01
Pr DEiEps-2/2 WS S06
4 10:45-11:30 Matematyka DL 60 ZP Obs EEs-1/3 BO A13
ZP Obs EEs-2/3 A12
ZP Obs EEs-3/3 TF W08
bud. poj. KR P24 PKMs MW 62 Pr DEiEps-1/2 SI S01
Pr DEiEps-2/2 WS S06
5 11:40-12:25 j.angielski-1/2 IB S04
j.angielski-2/2 PY P23
ZP Obs EEs-1/3 BO A13
ZP Obs EEs-2/3 A12
ZP Obs EEs-3/3 TF W08
j.angielski-1/2 IB S04
j.angielski-2/2 PY P23
j.polski KJ 47 wf-1/2 AI B1
wf-2/2 ŁM G1
6 12:35-13:20 wf-1/2 AI B2
wf-2/2 ŁM B1
ZP Obs EEs-1/3 BO A13
ZP Obs EEs-2/3 A12
ZP Obs EEs-3/3 TF W08
wf-1/2 AI @
wf-2/2 ŁM @
r_matematyka DL 60 r_fizyka PM 36
7 13:30-14:15 Dział. gosp. IS 82 ZP Obs EEs-1/3 BO A13
ZP Obs EEs-2/3 A12
ZP Obs EEs-3/3 TF W08
wych. rodz. KG 34 j.niemiecki-1/2 AB S03
j.rosyjski-2/2 KW S05
bhp LA 82
8 14:20-15:05 Religia GK 86 ZP Obs EEs-1/3 BO A13
ZP Obs EEs-2/3 A12
ZP Obs EEs-3/3 TF W08
Religia GK 82   zaj. z wych. ML 80
Obowiązuje od: 10 września 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum