3TI 3T.Inf.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_informat.-1/2 SO 68
r_informat.-2/2 SW 67
j.polski TK 48 M3sieci-1/2 SO 68
M3sieci-2/2 PK 67
j.angielski-1/2 AP 64
j.angielski-2/2 AO 86
wf-1/2 #3c
wf-2/2 #3dz
2 8:55- 9:40 r_informat.-1/2 SO 68
r_informat.-2/2 SW 67
j.polski TK 48 M3sieci-1/2 SO 68
M3sieci-2/2 PK 67
Religia AZ 83 u_hist.i sp. BL 9
3 9:50-10:35 wf-1/2 #3c
wf-2/2 #3dz
M4bazy-1/2 SO 68
M4bazy-2/2 SW P36
j.angielski-1/2 AP 64
j.angielski-2/2 AO 86
zaj. z wych. EF P18 wych. rodz. KG P34
4 10:45-11:30 r_matematyka RK 40 M4bazy-1/2 SO 68
M4bazy-2/2 SW P36
M2 j.a i pdg-1/2 AP 64
M2 j.a i pdg-2/2 AO 86
M4bazy-1/2 SO 68
M4bazy-2/2 SW 66
Matematyka RK 40
5 11:40-12:25 r_matematyka RK 40 wf-1/2 #3c
wf-2/2 #3dz
Matematyka RK 40 M4bazy-1/2 SO 68
M4bazy-2/2 SW 66
j.angielski-1/2 AP 64
j.angielski-2/2 AO 86
6 12:35-13:20 M3sieci-1/2 SA 45
M3sieci-2/2 PK 67
u_hist.i sp. BL 9 j.polski TK 48 M4bazy-1/2 SA 45
M4bazy-2/2 Ol 68
M4bazy-1/2 SO 68
M4bazy-2/2 SW 67
7 13:30-14:15 M3sieci-1/2 SA 45
M3sieci-2/2 PK 67
Religia AZ 83 j.niemiecki-1/2 DK 88
j.niemiecki-2/2 AB S03
M4bazy-1/2 SA 45
M4bazy-2/2 Ol 68
M4bazy-1/2 SO 68
M4bazy-2/2 SW 67
8 14:20-15:05 M3sieci-1/2 SA 45
M3sieci-2/2 PK 67
    M4bazy-1/2 SA 45
M4bazy-2/2 Ol 68
 
Obowiązuje od: 22 stycznia 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-19
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum