REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Doradca metodyczny - języki obce

Mgr Anna Olszowy - konsultacje w sali 85 (II piętro)

doradca

Godziny konsultacji: czwartek 14.00 - 15.30

Inne terminy po umówieniu za pomocą poczty elektronicznej olszowy.anna@gmail.com.

Warsztaty metodyczne „ Święta narodowe i tradycje na lekcjach języka angielskiego”

Dnia 18 października odbyły się warsztaty metodyczne „ Święta narodowe i tradycje na lekcjach języka angielskiego”. W czasie zajęć opracowany został materiał do wykorzystania na lekcji dotyczącej historii regionu - „Our Local Hero”. Serdecznie dziękuje osobom zaangażowanym w opracowanie materiału do lekcji, paniom Annie Kraczowskiej, Barbarze Gliwie, Marzenie Kwiatkowskiej oraz Agnieszce Strzelec . warsztaty metodyczne odbyły się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Do pobrania:
Stanisław Pojasek lesson
Scenariusz lekcji na temat osoby zasłużonej dla regionu

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
scrolltop