REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Doradca metodyczny - języki obce

Mgr Anna Olszowy - konsultacje w sali 85 (II piętro)

doradca

Godziny konsultacji: czwartek 14.00 - 15.30

Inne terminy po umówieniu za pomocą poczty elektronicznej olszowy.anna@gmail.com.

Warsztaty metodyczne „ Święta narodowe i tradycje na lekcjach języka angielskiego”

Dnia 18 października odbyły się warsztaty metodyczne „ Święta narodowe i tradycje na lekcjach języka angielskiego”. W czasie zajęć opracowany został materiał do wykorzystania na lekcji dotyczącej historii regionu - „Our Local Hero”. Serdecznie dziękuje osobom zaangażowanym w opracowanie materiału do lekcji, paniom Annie Kraczowskiej, Barbarze Gliwie, Marzenie Kwiatkowskiej oraz Agnieszce Strzelec . warsztaty metodyczne odbyły się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Do pobrania:
Stanisław Pojasek lesson
Scenariusz lekcji na temat osoby zasłużonej dla regionu

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Konsultacje z języka polskiego.

Konsultacje z języka polskiego dla absolwentów zdających egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędą się według następującego harmonogramu:...

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2019 r.

Porozumienie o współpracy z Modelem.

W piątek, 5 lipca 2019 roku nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego”, z firmą Model Opakowania Sp. z o.o. w Biłgoraju.

Odbiór świadectw dojrzałości.

W dniu 4 lipca 2019 r. (czwartek) od godz. 900 do godz. 1200 w sali nr 80 będą wydawane świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Dnia 19 czerwca o godzinie 9.30, odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Na uroczystości obecni byli: dyrekcja szkoły, przedstawiciele rodziców, nauczyciele i wychowawcy oraz uczniowie.

Wyróżnienia na podsumowaniu Roku Sportowego w Powiecie Biłgorajskim.

W piątek, 14 czerwca, w auli LO im. ONZ miało miejsce uroczyste podsumowanie Roku Sportowego w Powiecie Biłgorajskim. Uczeń RCEZ, z klasy II TE Jakub Socha został wybrany najlepszym sportowcem wśród uczniów.

Powiatowy Dzień Olimpijczyka.

W środę, 12 czerwca 2019 roku w Biłgoraju odbył się Powiatowy Dzień Olimpijczyka. Starosta Biłgorajski wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrodził 18 uczniów naszej szkoły, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki na olimpiadach, konkursach przedmiotowych i rywalizacji na poziomie województwa i kraju.

Udział uczniów klas trzecich technikum w konferencji podsumowującej XIII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”.

Dnia 07 czerwca br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji podsumowującej XIII Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”. Konferencja odbyła się gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
copyright

WEBDESIGN BY RCEZ TEAM

scrolltop