Lipdub w RCEz-cie


DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY?
  • kształcenie jest BEZPŁATNE
  • kształcenie prowadzone jest w formie stacjonarnej
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu ważne są BEZTERMINOWO
  • istnieje DOWOLNOŚĆ w kolejności potwierdzania poszczególnych kwalifikacji
  • zalicza się wcześniej zdobyte efekty kształcenia zawodowego np. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów lub efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów
  • okres nauki na kursie jest KRÓTSZY niż w formach szkolnych (np. w Szkole Policealnej)
  • zwiększona jest liczba godzin nauki JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO
  • słuchacze spoza Biłgoraja mogą skorzystać z taniego NOCLEGU w Internacie RCEZ.
Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16