Lipdub w RCEz-cie


DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO NASZEJ SZKOŁY ?
  1. Szkoła ma najbogatszą i najnowocześniejszą bazę dydaktyczną w regionie.
  2. Posiada dobrze przygotowaną i życzliwą dla uczniów kadrę.
  3. Pozwala zdobyć atrakcyjne zawody związane z nowoczesnymi technologiami, w których przewiduje się największy wzrost liczby miejsc pracy.
  4. Kształci na wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki olimpiad i turniejów oraz liczba uczniów kontynuujących naukę na wyższych uczelniach politechnicznych.
  5. Oferuje zajęcia pozalekcyjne w: klubie kartingowym, różnych sekcjach sportowych, samorządzie uczniowskim, szkolnych kołach: "Caritas", PCK, filmowym "ZOOM" oraz informatycznym.
  6. Posiada dobrze wyposażony internat, położony blisko szkoły, z salą komputerową i siłownią.
  7. W czytelni uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z komputerów połączonych z Internetem.
  8. Nasza szkoła zdobyła ponad 1 milion zł. z funduszy europejskich na wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego.
  9. Pozwala stopniowo zdobywać wiedzę zawodową od zasadniczej szkoły zawodowej po technikum uzupełniające lub szkoły policealne.
  10. Posiada siedem pracowni komputerowych, w których odbywają się zajęcia nie tylko z technologii informatycznej, ale także z przedmiotów zawodowych.
Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16