REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

article and aside

Microsoft 365 i Teams w RCEZ

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły tak, jak w poprzednim roku szkolnym, mogą bez ograniczeń czasowych korzystać z darmowych za pomocą przeglądarki usług Office 365 A1 i Teams. W tym celu należy się zalogować na stronie https://www.office.com. Dostęp do strony logowania jest możliwy również ze strony szkoły po wybraniu z menu Aktualności pozycji Microsoft 365. Indywidualne dane do logowania dla uczniów dostępne są w dzienniku elektronicznym po wybraniu Uczeń, a następnie Dostęp Office365. Są to: login oraz hasło wykorzystywane podczas pierwszego logowania. Po zalogowaniu się za pierwszym razem należy zmienić hasło i dobrze go sobie zapamiętać. Login składa się z pierwszej litery imienia, nazwiska i nazwy domeny np. jkowalski@rcezbilgoraj.lbl.pl. W przypadku, gdy w szkole występują co najmniej dwie osoby o takim samym imieniu i nazwisku, jedna z nich po nazwisku ma dodaną cyfrę np. jkowalski1@rcezbilgoraj.lbl.pl itp. Aplikację Teams zaleca się pobrać i zainstalować lokalnie na komputerze - pozwoli to na wydajniejszą pracę. Program instalacyjny aplikacji Teams w wersji klasycznej dostępny jest pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Po zainstalowaniu można przypiąć sobie skrót Teams do paska zadań lub ustawić uruchamianie Teams wraz z systemem. Informacje o pracy w Teams dostępne w sekcji Poradnik dla uczniów na stronie https://ewangelista.it/teams/. Są to zmontowane filmy, dostępne także w postaci dedykowanej playlisty pod adresem https://ewangelista.it/teams-uczen.

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

"NON OMNIS MORIAR”

Aktualizacja: 22 października 2021 r. 13:02

NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE.

NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE.

Aktualizacja: 22 października 2021 r. 05:52

Dzień Edukacji Narodowej w Internacie.

Dzień Edukacji Narodowej w Internacie.

Aktualizacja: 20 października 2021 r. 21:45

Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej.

Aktualizacja: 15 października 2021 r. 13:07

Życzenia Młodzieżowej Rady Internatu.

Życzenia Młodzieżowej Rady Internatu.

Aktualizacja: 20 października 2021 r. 21:45

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop